U kunt VMware Identity Manager Connector instellen voor hoge beschikbaarheid en failover door meerdere connectorinstanties in een cluster toe te voegen. Als een van de connectorinstanties om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, zijn andere instanties wel beschikbaar.

Als u een cluster wilt maken, installeert u een nieuwe connectorinstantie en configureert u deze op exact dezelfde wijze als de eerste connector.

U koppelt dan alle connectorinstanties aan de ingebouwde identiteitsprovider. De VMware Identity Manager-service verdeelt het verkeer automatisch tussen alle connectoren die aan de ingebouwde identiteitsprovider gekoppeld zijn. Een load balancer is niet vereist. Als een van de connectoren door een netwerkprobleem niet beschikbaar is, leidt de service er geen verkeer naar toe. Wanneer de verbinding is hersteld, leidt de service weer verkeer naar de connector.

Wanneer u de connectorcluster heeft ingesteld, zijn de verificatiemethoden die u op de connector heeft ingesteld, hoog zichtbaar. Als een van de connectorinstanties niet beschikbaar is, is verificatie nog steeds beschikbaar. Voor het synchroniseren van de directory moet u echter, in geval van een fout van de connectorinstantie, handmatig een andere connectorinstantie selecteren als de synchronisatieconnector. Directorysynchronisatie kan slechts voor één connector tegelijk worden ingeschakeld.

Opmerking:

Dit gedeelte geldt niet voor hoge beschikbaarheid van Kerberos-verificatie. Zie Ondersteuning van Kerberos-verificatie aan uw VMware Identity Manager Connector-implementatie toevoegen.