VMware Identity Manager Connector is een virtual appliance die u op locatie implementeert in uw vSphere-omgeving. Controleer de vereisten en voer de vereiste taken uit voordat u de connector implementeert.