Wanneer u over een bestaande Workspace ONE UEM-implementatie beschikt, kunt u uw VMware Identity Manager-tenant hiermee integreren. Workspace ONE UEM verzorgt in dit model de gebruikersverificatie en de synchronisatie van gebruikers en groepen vanuit uw bedrijfsdirectory. Voor VMware Identity Manager zijn geen aanvullende vereisten voor implementatie.

Houd er rekening mee dat VMware Identity Manager met bronnen zoals Horizon 7 of gepubliceerde Citrix-bronnen niet in dit model wordt ondersteund. Alleen integratie met webapplicaties en ingebouwde mobiele applicaties wordt ondersteund.

Figuur 1. AirWatch Cloud Connector gebruiken


Schema AirWatch Cloud Connector


Vereisten

U moet over de volgende onderdelen beschikken.

 • Een VMware Identity Manager-tenant

 • Een Workspace ONE UEM-tenant

 • Een AirWatch Cloud Connector-instantie die ter plekke geïmplementeerd en geïntegreerd is met uw bedrijfsdirectory

Vereisten voor de poorten

Voor VMware Identity Manager zijn geen aanvullende vereisten voor poorten. De VMware Identity Manager-tenant communiceert alleen met de Workspace ONE UEM-tenant.

Raadpleeg de documentatie voor Workspace ONE UEM voor de vereisten voor Workspace ONE UEM-implementaties.

Ondersteunde verificatiemethoden

Dit implementatiemodel ondersteunt de volgende verificatiemethoden. Deze methoden zijn beschikbaar via de VMware Identity Manager ingebouwde identiteitsprovider.

 • Wachtwoord (AirWatch Connector)

 • Mobiele SSO (voor iOS)

 • Mobiele SSO (voor Android)

 • Compliance van apparaat (met AirWatch)

 • Certificaat (cloudimplementatie)

 • VMware Verify

Daarenboven is inkomende SAML via een externe identiteitsprovider ook beschikbaar.

Ondersteunde directory-integraties

U kunt uw bedrijfsdirectory integreren met Workspace ONE UEM. Raadpleeg de documentatie voor Workspace ONE UEM voor de ondersteunde typen directory's.

Ondersteunde bronnen

U kunt de volgende typen bronnen integreren met VMware Identity Manager in dit implementatiemodel.

 • Webapplicaties

 • Ingebouwde mobiele applicaties

U kunt de volgende bronnen niet integreren met VMware Identity Manager in dit implementatiemodel.

 • Pools van VMware Horizon® 7-, Horizon 6- of View-desktops en -applicaties

 • Gepubliceerde Citrix-bronnen

 • VMware Horizon® Cloud Service™-applicaties en -desktops

 • Verpakte VMware ThinApp-applicaties

Aanvullende informatie

Zie de volgende documentatie voor aanvullende informatie.

 • Handleiding voor het implementeren van VMware Workspace ONE

 • Documentatie voor Workspace ONE UEM

Belangrijk:

Het resterende gedeelte van dit document heeft geen betrekking op het Workspace ONE UEM-implementatiemodel. Het heeft alleen betrekking op implementatiemodellen die de VMware Identity Manager-connector in de alleen uitgaande modus gebruiken.