Stel de rechten voor de applicatiebron in op Alle gebruikers. U kunt de rechten op de configuratiepagina's voor de specifieke applicaties beheren.

Procedure

  1. Selecteer in de VMware Identity Manager-console op de pagina Catalogus > Webapps de applicatiebron in de lijst.
  2. Klik op Toewijzen.
  3. Typ ALLE GEBRUIKERS in het zoekvak om de groep ALLE GEBRUIKERS te vinden en te selecteren.
  4. Klik op Opslaan.

Resultaten

Alle gebruikers hebben toegang tot de beheerde applicaties van de applicatiebron. U kunt de rechten op de rechtenpagina voor de specifieke applicaties beheren.

Volgende stappen

Het toegangsbeleid wordt automatisch ingesteld op het standaardtoegangsbeleid. Controleer of dit het juiste toegangsbeleid is dat moet worden gebruikt.

Voeg de individuele applicaties uit de applicatiebron toe.