Als u Horizon Cloud wilt integreren met VMware Identity Manager, heeft u een Horizon Cloud-tenant, een VMware Identity Manager-tenant en een VMware Identity Manager-connector nodig. U moet de connector op locatie installeren met de Horizon Cloud-tenant in de zichtlijn.

Figuur 1. Horizon Cloud-integratie met connector geïmplementeerd op locatie


Connector op locatie


 1. De connector synchroniseert de gebruikers- en groepsinformatie van Active Directory naar de tenant van VMware Identity Manager.

 2. De connector synchroniseert de Horizon Cloud-rechten voor gebruikers en groepen van de Horizon Cloud-tenant met de VMware Identity Manager-tenant.

 3. De eindgebruiker heeft als volgt toegang tot een desktop of applicatie:

  1. De eindgebruiker meldt zich aan op de VMware Identity Manager-service en klikt op een desktop of applicatie.

  2. De service genereert een start-URL en schakelt deze door naar Horizon Client. De start-URL bevat een SAML-artefact-ID.

  3. De Horizon Client heeft toegang tot de start-URL.

  4. De Horizon Cloud-tenant ontvangt de aanvraag en valideert de SAML-artefact-ID met de VMware Identity Manager-service.

  5. Als de SAML-artefact-ID is gevalideerd door de VMware Identity Manager-service, wordt de desktop of applicatie naar de Horizon Client gestreamd door de Horizon Cloud-tenant.

De connector installeren

Connector versie 2016.1.1 of hoger is vereist voor de integratie van Horizon Cloud. Het integreren van meerdere Horizon Cloud-tenants met één VMware Identity Manager-tenant wordt ondersteund in connectorversie 2017.8.1.0 en hoger.

Voor meer informatie over het installeren van de Windows-connector raadpleegt u VMware Identity Manager Connector installeren en configureren (Windows).

Nadat u de connector heeft geïnstalleerd en geconfigureerd, maakt u een directory in uw VMware Identity Manager-tenant en synchroniseert u de Active Directory-gebruikers en -groepen die rechten voor Horizon Cloud-desktops en -applicaties hebben.