Als u VMware Identity Manager wilt configureren om gebruikers toegang te geven tot ThinApp-pakketten, moet u een verzameling van virtuele apps maken die configuratiegegevens zoals het pad naar de opslaglocatie van de pakketten, de connector voor synchronisatie en het synchronisatieschema bevat.

U kunt slechts één verzameling van virtuele apps maken voor alle ThinApps-integraties.

Voorwaarden

 • Maak een netwerkshare met de juiste configuratie en sla de ThinApp-pakketten op de juiste locatie in deze netwerkshare. Zie Maak een netwerkshare voor ThinApp-pakketten die worden beheerd door VMware Identity Manager.

 • Verifieer of het UNC-pad naar de netwerksharemap leidt waarin de ThinApp-pakketten zijn opgeslagen.

 • Als de connector nog niet is toegevoegd aan een domein, controleert u of u beschikt over een Active Directory-domeinnaam en de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account in die Active Directory dat de rechten heeft om te worden toegevoegd aan het domein. Zelfs wanneer u toegang op accountbasis gebruikt, vereist de VMware Identity Manager-console dat de pagina Aan domein toevoegen volledig wordt ingevuld voordat u de pagina ThinApp-pakketten kunt gebruiken.

  Om toegang op basis van domeinen in te schakelen, moet u ook de Connector toevoegen aan hetzelfde Active Directory-domein waaraan de opslagplaats van het ThinApp-pakket wordt toegevoegd. Controleer of u beschikt over een Active Directory-domeinnaam voor het domein dat de netwerkshare gebruikt en de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account in die Active Directory dat de rechten heeft om te worden toegevoegd aan het domein. Het Active Directory-account wordt gebruikt om de Connector toe te voegen aan het domein.

 • Wanneer u toegang op basis van accounts inschakelt, verifieert u of u beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord die toestemming geven om de netwerkshare te lezen. Zie VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats netwerkshare.

  Opmerking:

  U dient behalve toegang op basis van domeinen ook toegang op basis van accounts in te schakelen, behalve wanneer u het gebruik van ThinApp-pakketten op Windows-systemen voor alle runtimesituaties wilt beperken. Deze combinatie zorgt voor de grootst mogelijke flexibiliteit in het ondersteunen van runtimesituaties waarin gebruikers de ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben moeten gebruiken zonder dat hun Windows-systemen moeten worden toegevoegd aan het domein.

 • U moet een beheerdersrol gebruiken die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

Procedure

 1. Als de VMware Identity Manager Connector voor Linux nog niet aan een domein is toegevoegd, voegt u deze toe aan het Active Directory-domein.

  De implementatie van VMware Identity Manager kan meerdere Connector-instanties hebben voor scenario's zoals load balancing. De Connector-instantie die u in deze procedure configureert, wordt de instantie die ThinApp-pakketten synchroniseert met VMware Identity Manager.

  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  2. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  3. Klik op Instellen.
  4. Klik op de pagina Connectoren op Aan domein toevoegen in de betreffende connectorrij.
  5. Voer op de pagina Aan domein toevoegen de informatie in voor het Active Directory-domein en klik op Aan domein toevoegen.
   Belangrijk:

   Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u de Active Directory(AD)-domeinnaam, de AD-gebruikersnaam of het AD-wachtwoord invoert. In deze invoervelden in de VMware Identity Manager-console worden niet-ASCII-tekens niet ondersteund.

   Optie

   Beschrijving

   AD-domein

   Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de Active Directory in. Een voorbeeld hiervan is HS.TRDOT.COM.

   AD-gebruikersnaam

   Voer de gebruikersnaam in van een account in de Active Directory dat rechten heeft om systemen aan dat Active Directory-domein toe te voegen.

   AD-wachtwoord

   Voer het wachtwoord in dat aan de AD-gebruikersnaam is gekoppeld. Dit wachtwoord wordt niet opgeslagen door VMware Identity Manager.

  De pagina Aan domein toevoegen wordt vernieuwd en geeft een bericht weer dat u momenteel aan het domein bent toegevoegd.

 2. Selecteer Catalogus > Verzameling van virtuele apps.
 3. Klik op Nieuw.
 4. Selecteer ThinApp-pakket als brontype.
 5. Voer de volgende informatie in op de pagina Connector van de wizard Nieuwe ThinApp-verzameling.

  Optie

  Beschrijving

  Naam

  Voer een unieke naam voor de ThinApp-verzameling in.

  Connector

  Selecteer de connector die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. Om de connector te selecteren, selecteert u de directory die eraan is gekoppeld. Als u een cluster van connectoren heeft ingesteld, worden alle connectorinstanties in de lijst Host weergegeven en kunt u ze voor deze verzameling in failovervolgorde rangschikken.

  Belangrijk:

  Nadat u de verzameling heeft gemaakt, kunt u geen andere directory selecteren.

 6. Klik op Volgende.
 7. Voer de vereiste informatie in op de pagina Configuratie.

  Optie

  Beschrijving

  Pad

  Het pad in UNC-padindeling \\server\share\subfolder naar de gedeelde map waarin de mappen van ThinApp-pakketten zich bevinden. Bijvoorbeeld: \\DirectoryHost\ThinAppFileShare. Geef voor DirectoryHost de hostnaam en niet het IP-adres op.

  Voor zowel een CIFS- als DFS-netwerkshare moet dit pad een directory zijn onder de naamruimte en niet de naamruimte zelf.

  Toegang op basis van accounts inschakelen

  Toegang op accountbasis is in de volgende gevallen vereist:

  • Voor NetApp-opslagsystemen en andere merken van DFS-netwerkshares

  • Als u de HTTP-downloadimplementatiemodus gebruikt

  • Als u wilt dat gebruikers de ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben, kunnen gebruiken op Windows-systemen die niet zijn toegevoegd aan domeinen

  Gebruiker delen

  De gebruikersnaam voor een gebruikersaccount met leestoegang voor de netwerkshare.

  De Share-gebruiker is vereist om toegang op basis van accounts tot de opgeslagen ThinApp-pakketten in te schakelen.

  Wachtwoord delen

  Voer het wachtwoord in dat bij het gebruikersaccount Gebruiker delen hoort.

  Synchronisatiefrequentie

  Selecteer hoe vaak u de bronnen in de verzameling wilt synchroniseren.

  U kunt een schema voor automatische synchronisatie instellen of ervoor kiezen om handmatig te synchroniseren. Als u een schema wilt instellen, selecteert u het interval, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, en selecteert u de tijd van de dag waarop de synchronisatie moet worden uitgevoerd. Als u Handmatig selecteert, klikt u op Synchroniseren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps nadat u de verzameling heeft ingesteld en telkens wanneer uw Horizon Cloud-bronnen of -rechten worden gewijzigd.

  Activeringsbeleid

  Selecteer hoe u bronnen in deze verzameling beschikbaar wilt stellen voor gebruikers in de Workspace ONE-portal en -app. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd. Anders selecteert u Automatisch.

  Zowel met de optie Door gebruiker geactiveerd als met de optie Automatisch worden de bronnen aan de pagina Catalogus toegevoegd. Gebruikers kunnen de bronnen op de pagina Catalogus gebruiken of ze verplaatsen naar de pagina Bladwijzers. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van de apps wilt instellen, moet u Door gebruiker geactiveerd voor die app selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor individuele gebruikers of groepen per bron wijzigen op de gebruikers- of groepspagina op het tabblad Gebruikers en groepen.

 8. Klik op Volgende.
 9. Controleer uw selecties op de pagina Samenvatting en klik vervolgens op Opslaan.

  De verzameling is gemaakt en wordt weergegeven op de pagina Verzameling van virtuele apps. De applicaties zijn nog niet gesynchroniseerd.

 10. Als u de applicaties in de verzameling wilt synchroniseren, selecteert u de verzameling op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en klikt u op Synchroniseren.

  Elke keer dat ThinApp-applicaties worden gewijzigd, is een synchronisatie vereist om de wijzigingen door te voeren in VMware Identity Manager.

Resultaten

VMware Identity Manager is nu geconfigureerd zodat u groepen en gebruikers rechten voor ThinApp-pakketten kunt geven, en die gebruikers kunnen hun ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben gebruiken met de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op hun Windows-systemen.

Volgende stappen

Geef groepen en gebruikers rechten voor ThinApp-pakketten.