U kunt Horizon-desktops en -applicaties, Horizon Cloud-desktops en -applicaties, gepubliceerde Citrix-bronnen en verpakte ThinApp-applicaties met de VMware Identity Manager-service integreren. Deze bronnen worden beheerd via verzamelingen van virtuele apps.

Een verzameling van virtuele apps bevat de configuratiegegevens voor een integratie, zoals het type bron, de servers waarvan bronnen moeten worden gesynchroniseerd, de connector die moet worden gebruikt voor de synchronisatie en het synchronisatieschema.

U kunt één verzameling van virtuele apps of meerdere verzamelingen voor elk type bron maken, met uitzondering van ThinApp-pakketten, waarvoor u slechts één verzameling kunt maken. Bijvoorbeeld: als u een implementatie van 50 Citrix XenApp-farms wilt integreren, kunt u 10 verzamelingen van virtuele apps in VMware Identity Manager instellen, met 5 farms in elke verzameling. Zo kunt u de configuratie eenvoudiger beheren en sneller synchroniseren, omdat elke verzameling afzonderlijk wordt gesynchroniseerd.

U kunt voor elke verzameling ook andere connectoren gebruiken om de synchronisatietaken te verdelen.

De pagina Verzamelingen van virtuele apps, die u opent door in de VMware Identity Manager-console naar Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps te gaan, biedt een centrale locatie voor het beheer van alle integraties van bronnen. U kunt verzamelingen maken en bewerken, de synchronisatiestatus van alle verzamelingen volgen, waarschuwingen weergeven en handmatig synchroniseren via deze pagina.pagina verzamelingen van virtuele apps


Opmerking:

Integratie met verpakte ThinApp-applicaties wordt alleen ondersteund met de VMware Identity Manager-connector voor Linux. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-connector.

Voordelen van verzamelingen van virtuele apps gebruiken

De functie Verzamelingen van virtuele apps biedt de volgende voordelen:

 • Eén centrale locatie waar u alle bronintegraties kunt beheren

  • Alle typen bronnen beheren

  • De configuratie- en synchronisatie-instellingen voor elke verzameling beheren

  • De synchronisatiestatus van alle verzamelingen beheren

 • De mogelijkheid om kleinere gegevensverzamelingen te synchroniseren door meerdere verzamelingen voor een grote bronintegratie in te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke verzamelingen voor elke Horizon-pod of elke XenApp-farm maken.

 • De mogelijkheid om afzonderlijke verzamelingen voor verschillende domeinen in te stellen. Meerdere domeinen hebben geen vertrouwensrelatie nodig als u afzonderlijke verzamelingen gebruikt voor elk domein.

Vereisten voor verzamelingen van virtuele apps

De functie Verzameling van virtuele apps heeft de volgende vereisten:

 • Alle instanties van de VMware Identity Manager-service moeten versie 3.1 of hoger zijn.

 • Alle connectoren die worden gebruikt om bronnen te synchroniseren moeten versie 2017.12.1.0 of hoger zijn.

 • Vereisten voor rol

  • Aanvankelijk is de rol Superbeheerder vereist voor toegang tot de pagina Verzamelingen van virtuele apps.

   • Wanneer u in een nieuwe installatie de pagina Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps voor de eerste keer selecteert, wordt er een informatiepagina weergegeven en klikt u op Aan de slag om de pagina Verzamelingen van virtuele apps weer te geven. Voor het proces Aan de slag is de rol van superbeheerder vereist.

   • Voor installaties die van eerdere versies worden geüpgraded, is de rol Superbeheerder vereist om bestaande bronconfiguraties naar verzamelingen van virtuele apps te migreren.

   • Voor installaties die van een eerdere versie worden geüpgraded, maar waarvoor geen bronnen zijn geconfigureerd, is aanvankelijk de rol Superbeheerder vereist voor toegang tot de pagina Verzamelingen van virtuele apps. Dit scenario is vergelijkbaar met het nieuwe installatiescenario.

  • Daarna kunt u verzamelingen van virtuele apps beheren met elke rol waarmee de volgende acties in de catalogusservice kunnen worden uitgevoerd:

   • Desktopapps beheren (om Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps te maken, te bewerken of te verwijderen)

   • ThinApps beheren (om ThinApps-verzamelingen te maken, te bewerken of te verwijderen)

  • De rol Superbeheerder is vereist om de pagina Netwerkbereiken voor Horizon- en Citrix-verzamelingen op te slaan. Op de pagina Netwerkbereiken kunt u FQDN’s voor clienttoegang opgeven om gebruikersaanvragen naar de juiste servers te leiden.

Eerdere versies migreren

De functie Verzameling van virtuele apps is in VMware Identity Manager 3.1 geïntroduceerd.

Met verzamelingen van virtuele apps worden bronconfiguraties opgeslagen in de VMware Identity Manager-service, en niet in de connector. Deze worden beheerd op de pagina Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in plaats van op de pagina's Catalogus > Toepassingscatalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Brontype.

Bij nieuwe installaties is de pagina Verzamelingen van virtuele apps automatisch ingeschakeld. Om Horizon-, Horizon Cloud-, Citrix- of ThinApp-bronnen te integreren, maakt u nieuwe verzamelingen.

Voor upgrades van eerdere versies is een migratiepad beschikbaar, zodat u uw bestaande bronintegraties kunt behouden. Zie Bestaande configuraties migreren naar verzamelingen van virtuele apps voor informatie.