Voeg de vereiste Windows Server-functies en -onderdelen in de Integration Broker-server toe.

Opmerking:

De stappen in deze procedure verwijzen naar de gebruikersinterface van Windows Server 2016. Zie Windows Server-functies en -onderdelen (Windows Server 2012 R2, 2012 of 2008 R2) toevoegen voor Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2008 R2.

Voorwaarden

 • Controleer of Windows Server 2016 is geïnstalleerd met de meest recente updates.

 • Maak zo nodig een applicatiepool. U kunt de standaardapplicatiesgroep gebruiken of een specifieke applicatiesgroep voor de Integration Broker maken.

Procedure

 1. Selecteer Start > Serverbeheer.
 2. Selecteer in Serverbeheer Beheren > Functies en onderdelen toevoegen.
 3. Klik in de wizard Functies en onderdelen toevoegen op Volgende tot de pagina Serverfuncties wordt weergegeven.
 4. Selecteer de volgende functies op de pagina Serverfuncties.
  • Bestands- en opslagservices

   • Opslagservices

  • Webserver (IIS)

   • Webserver    Schermafbeelding van selecties in webserver


   • Beheerhulpprogramma's    Schermafbeelding van selecties in beheerhulpprogramma's


 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer de volgende onderdelen op de pagina Onderdelen.
  • .NET Framework 3.5-onderdelen

   • .NET Framework 3.5 (omvat .NET 2.0 en 3.0)

   • HTTP-activering

    Wanneer u HTTP-activering selecteert, wordt u in een dialoogvenster gevraagd te bevestigen welke onderdelen zijn vereist voor HTTP-activering. Klik op Onderdelen toevoegen.    Schermafbeelding van .NET Framework 3.5


  • .NET Framework 4.6-onderdelen

   • .NET Framework 4.6

   • ASP.NET 4.6

   • WCF-services

    Schermafbeelding van .NET Framework 4.6


  • Groepsbeleidsbeheer

  • IIS Hostable Web Core

  • Management OData IIS Extension

  • Media Foundation

  • Message Queuing

   • Message Queuing Services   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen


  • Remote Server Administration Tools

  • Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS voor het delen van bestanden

  • Telnet-client

  • Windows Defender-onderdelen

   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen


  • Windows PowerShell

  • Windows-procesactiveringsservice

  • WinRM IIS-extensie

  • Wow64-ondersteuning

   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen


 7. Klik op Volgende en klik vervolgens op Installeren op de pagina Bevestiging.
 8. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Sluiten om de wizard Functies en onderdelen toevoegen te sluiten.

Volgende stappen

Installeer zo nodig Herdistribueerbaar pakket voor Microsoft Visual J# 2.0.