Mogelijk kunnen gepubliceerde Citrix-bronnen niet worden gestart omdat de configuratie van de Citrix-serverfarm niet overeenkomt met de configuratie van VMware Identity Manager.

Probleem

Het openen van een gepubliceerde Citrix-bron is mislukt als op het scherm de melding 500 interne serverfout wordt weergegeven.

Oorzaak

Een 500-fout treedt op als de informatie van de Citrix-serverfarm in de VMware Identity Manager-console niet overeenkomt met de Citrix-serverconfiguratie.

Oplossing

  1. Noteer de instellingen van het transporttype, het poortnummer en het poortnummer van de SSL-relais van elke serverfarm die is geïntegreerd met uw VMware Identity Manager-implementatie.
  2. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  3. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps.
  4. Klik op de Citrix-verzameling van virtuele apps en klik vervolgens op Bewerken.
  5. Klik in de wizard Edit Citrix XenApp Collection (Citrix XenApp-verzameling bewerken) op Serverfarm in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de serverfarm die u wilt bewerken.
  6. Onder Startvoorkeur, Web Interface SDK wijzigt u de instellingen Transporttype, Poort en SSL-relaispoort, zodat deze overeenkomen met de instellingen in uw Citrix-serverconfiguratie.
  7. Klik op Opslaan.
  8. Herhaal deze stappen om de instellingen voor elke serverfarm te wijzigen.