U kunt verzamelingen van virtuele apps verwijderen op de pagina Verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console.

Wanneer u een verzameling verwijdert, worden alle applicaties en desktops verwijderd die door de verzameling zijn gesynchroniseerd. Wanneer u een Horizon- of Citrix-verzameling verwijdert, worden ook de bijbehorende beleidsregels verwijderd die zijn geconfigureerd in netwerkbereiken. Wanneer u een Horizon- of Horizon Cloud-verzameling verwijdert, wordt het federatie-artefact ook verwijderd.

Voorwaarden

  • Als u Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps wilt verwijderen, gebruikt u een beheerdersrol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt verwijderen, gebruikt u beheerdersrol die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

Procedure

  1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console.
  2. Selecteer de verzameling die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.