U kunt de leveringsinstellingen van gepubliceerde Citrix-bronnen in de VMware Identity Manager-console bewerken. Deze instellingen bepalen hoe de geconfigureerde Citrix-implementatie gepubliceerde Citrix-bronnen aan gebruikers levert.

Bewerk de Independent Computing Architecture-eigenschappen (ICA) om de leveringsinstellingen te configureren. ICA is een eigen protocol van Citrix. Er is een uitgebreide reeks ICA-eigenschappen beschikbaar, regelingsgebieden als beveiliging, weergave en compressie. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van ICA-eigenschappen de Citrix-documentatie.

VMware Identity Manager bevat standaardleveringsinstellingen. Deze instellingen zijn globaal, dat wil zeggen, ze zijn van toepassing op alle gepubliceerde Citrix-bronnen in de VMware Identity Manager-service. U kunt de standaardinstellingen bewerken en nieuwe instellingen toevoegen.