U kunt het logboekniveau instellen op FOUTOPSPORING om extra informatie te registreren die kan helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Procedure

 1. Ga naar de directory INSTALL_DIR\VMware Identity Manager\Connector\usr\local\horizon\conf\ op de Windows-server waarop de connector is geïnstalleerd.
 2. Werk het logboekniveau in de bestanden cfg-log4j.properties en hc-log4j.properties bij. Dit zijn de meest gebruikte log4j-bestanden voor de connector.
  1. Bewerk het bestand.
  2. Vervang INFO door DEBUG op de regels waarvoor het logboekniveau is ingesteld op INFO.

   Bijvoorbeeld, wijzig:

   rootLogger.level=INFO

   in:

   rootLogger.level=DEBUG

  3. Sla het bestand op.

   U hoeft de service of het systeem niet opnieuw te starten.