Installeer de root- of tussencertificaten die moeten worden vertrouwd door de VMware Identity Manager-connector. De connector kan veilige verbindingen tot stand brengen met servers waarvan de certificaatketen een van deze certificaten bevat.

Scenario's waarin u vertrouwde root-certificaten moet installeren op de connector omvatten de volgende:

  • Als u een load balancer voor hoge beschikbaarheid van Kerberos-verificatie hebt ingesteld, dient u de load balancer-CA-rootcertificaat op de connectorinstanties te installeren om een vertrouwensrelatie tussen de connectoren en de load balancer te creëren.

Procedure

  1. Meld u aan als de admingebruiker bij de beheerpagina's van de connector via https://connectorFQDN:8443/cfg/login.
  2. Klik op SSL-certificaten installeren en selecteer het tabblad Vertrouwde CA's .
  3. Plak het root- of tussencertificaat in het tekstvak.

    Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.

  4. Klik op Toevoegen.