U kunt de controlelijst voor de implementatie gebruiken om de nodige informatie te verzamelen zodat u de VMware Identity Manager Connector in Windows kunt installeren en configureren.

Informatie over de volledig gekwalificeerde domeinnaam

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

FQDN van de VMware Identity Manager Connector

Netwerkinformatie

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

IP-adres

Opmerking:

U moet een statisch IP-adres gebruiken en dit moet een PTR hebben, evenals een A-record die is gedefinieerd in de DNS.

DNS-hostnaam

Standaard gateway-adres

Netmask of prefix

Directory-informatie

VMware Identity Manager ondersteunt de integratie met Active Directory of LDAP-directory's.

Tabel 1. Controlelijst van domeincontroller van Active Directory

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Servernaam van Active Directory

Domeinnaam van Active Directory

Basis-DN

Voor Active Directory over LDAP: de Bind-DN-gebruikersnaam en het wachtwoord

Voor Active Directory via de geïntegreerde Windows-verificatie: de gebruikersnaam en het wachtwoord van een domeingebruiker die ook lid is van de beheerdersgroep op de Windows-server waarop u de installatie uitvoert

Tabel 2. Informatiecontrolelijst van LDAP-directoryserver

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Naam of IP-adres van LDAP-directoryserver

Poortnummer van LDAP-directoryserver

Basis-DN

Bind-DN-gebruikersnaam en wachtwoord

LDAP-zoekfilters voor Bind-gebruikersobjecten, groepsobjecten en gebruikersobjecten

LDAP-kenmerknamen voor lidmaatschap, object-UUID en kenmerkende naam (DN)

SSL-certificaten

U kunt een SSL-certificaat van een certificaatautoriteit toevoegen nadat u de VMware Identity Manager Connector heeft geïmplementeerd.

Tabel 3. Informatiecontrolelijst SSL-certificaat

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

SSL-certificaat

Privésleutel

Opmerking:

Voor Kerberos-verificatie moet de connector een vertrouwd SSL-certificaat hebben. U kunt het certificaat verkrijgen van uw interne certificaatautoriteit. Kerberos-verificatie werkt niet met automatisch ondertekende certificaten.