Gebruikers ingericht via Just-in-Time-provisioning worden aan groepen toegevoegd op basis van hun gebruikerskenmerken en verkrijgen hun bronrechten van de groepen waartoe zij behoren. Controleer of er lokale groepen in de service aanwezig zijn voordat u Just-in-Time-provisioning configureert. Maak een of meerdere lokale groepen, afhankelijk van uw behoeften. Stel voor elke groep de regels voor groepslidmaatschap in en voeg rechten toe.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Gebruikers en groepen in de beheerconsole.
 2. Klik op Groep maken, geef een naam en een omschrijving op voor de groep en klik op Toevoegen.
 3. Klik op de pagina Groepen op de nieuwe groep.
 4. Stel gebruikers in voor de groep.
  1. Selecteer Gebruikers in deze groep in het linkerdeelvenster.
  2. Klik op Gebruikers in deze groep aanpassen en stel de regels in voor groepslidmaatschap.
 5. Voeg rechten voor de groep toe.
  1. Selecteer Rechten in het linkerdeelvenster.
  2. Klik op Rechten toevoegen en selecteer de applicaties en de implementatiemethode voor elke applicatie.
  3. Klik op Opslaan.