Een superbeheerder of een rol die de service Rollenbeheer en de service Gebruikers en groepen bevat, kan een rol toewijzen aan gebruikers en groepen om ze te promoveren tot beheerders van die rol.

Voorwaarden

Specifieke vereiste voor AirWatch.

  • Zorg ervoor dat de gebruikers die via de AirWatch-directory worden gesynchroniseerd en die worden gepromoveerd naar een beheerdersrol in VMware Identity Manager, zijn geconfigureerd met een account Niveau van beheerdergebruiker verhogen in de AirWatch Beheerdersconsole.

    Wanneer gebruikers met het account 'Niveau van beheerdergebruiker verhogen' worden gesynchroniseerd naar VMware Identity Manager, worden ze als beheerders herkend en kan aan hen een rol in VMware Identity Managerworden toegewezen. Als een beheerder niet beschikbaar is in dit account in de AirWatch-console wanneer de AirWatch-directory wordt gesynchroniseerd met de VMware Identity Manager-directory, wordt de beheerdersrol verwijderd uit het gebruikersprofiel.

Procedure

  1. Selecteer de rol en klik op Toewijzenop het tabblad Rollen van de beheerdersconsole.
  2. Voer een naam in het zoekvak in en selecteer de gebruiker of groep.

    Alleen de groepen met minder dan 500 gebruikers in de groep kunnen worden gepromoveerd naar een nieuwe beheerdersrol.

  3. Klik op Opslaan.

    De gebruikers of groepen kunnen beheerders voor de rol worden. De pagina met het gebruikersprofiel wordt bijgewerkt om de rol weer te geven.