U kunt VMware Remote Console gebruiken om virtuele harde schijven te verwijderen of uit te breiden en andere bewerkingen uit te voeren.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in Linux. De VMware Remote Console Linux-client kan geen bewerkingen uitvoeren op virtual machines die zijn uitgeschakeld.

De volgende bewerkingen worden alleen ondersteund in Windows:

 • Een virtuele harde schijf comprimeren. Bij het comprimeren wordt ongebruikte ruimte op de virtuele harde schijf vrijgemaakt.
 • Een virtuele harde schijf defragmenteren. Bij het defragmenteren worden bestanden, programma's en ongebruikte ruimte opnieuw gerangschikt op de virtuele harde schijf, zodat programma's sneller worden uitgevoerd en bestanden sneller worden geopend.
 • Een virtuele harde schijf aan een lokaal volume toewijzen.
 • Overschakelen tussen afhankelijke en onafhankelijke modus.

Procedure

 1. Ga naar de gewenste virtual machine in VMware Remote Console.
 2. Schakel de virtual machine uit.
 3. Als u een virtuele harde schijf wilt comprimeren of defragmenteren, moet u ervoor zorgen dat de harde schijf niet is toegewezen of gekoppeld en is geconfigureerd in afhankelijke of onafhankelijke persistente modus.
 4. Open de instellingen van de virtual machine in VMware Remote Console.
  • In Windows selecteert u VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.
  • In macOS selecteert u Virtual machine > Instellingen.
 5. Open de instellingen voor de gewenste harde schijf.
  • Open het tabblad Hardware in Windows en selecteer de gewenste harde schijf.
  • In macOS selecteert u de gewenste harde schijf onder Verwisselbare apparaten.
 6. Voer de gewenste bewerking uit.
  In Windows kiest u een van de volgende opties:
  • Als u de schijf wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
  • Als u de schijf wilt uitbreiden, klikt u op Uitbreiden in het gedeelte Schijfhulpprogramma's. Voer de gewenste schijfgrootte in en klik op Uitbreiden.
  • Als u de schijf wilt toewijzen aan een lokaal volume, klikt u op Toewijzen in het gedeelte Schijfhulpprogramma's.
  • Als u de schijf wilt defragmenteren, klikt u op Defragmenteren in het gedeelte Schijfhulpprogramma's.
  • Als u de schijf wilt comprimeren, klikt u op Comprimeren in het gedeelte Schijfhulpprogramma's.
  • Als u de schijfmodus wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd in het gedeelte Schijfhulpprogramma's en schakelt u het selectievakje Onafhankelijk in of uit. Als u de schijf configureert voor het gebruik van de onafhankelijke modus, selecteert u Persistent of Niet-persistent.
  In macOS kiest u een van de volgende opties:
  • Als u de harde schijf wilt verwijderen, klikt u op Harde schijf verwijderen.
  • Als u de schijf wilt uitbreiden, versleept u de schuifregelaar voor de Schijfgrootte of voert u de gewenste waarde in.