Om de applicatie VMware Identity Manager Desktop op meerdere Windows-systemen te implementeren waarbij dezelfde configuratie-instellingen worden toegepast op al die systemen, kunt u een script implementeren dat de VMware Identity Manager Desktop-applicatie installeert met de installeropties van de opdrachtregel.

Belangrijk: Foutberichten worden niet op het scherm weergegeven wanneer u VMware Identity Manager Desktop in de stille modus implementeert. Om te controleren op fouten tijdens een stille installatie, bekijkt u de map %TEMP% en controleert u of er nieuwe vminst.XXXXXX.log-bestanden zijn. In deze bestanden worden de foutberichten voor een mislukte stille installatie weergegeven.

Dit implementatiescenario wordt doorgaans gebruikt voor Windows-systemen die Horizon-desktops zijn. Zie Bronverbruik verminderen en prestaties verbeteren van VMware Identity Manager voor een beschrijving van instellingen die worden gebruikt voor niet-permanente Horizon-desktops, ook wel zwevende of staatloze desktops genoemd.

Voorwaarden

 • Verifieer of op de Windows-systemen Windows-besturingssystemen zijn geïnstalleerd die worden ondersteund voor de versie van de VMware Identity Manager Desktop-applicatie die u installeert. Zie de Gebruikersgids voor VMware Identity Manager of de informatie over de versie.
 • Verifieer of op de Windows-systemen ondersteunde browsers zijn geïnstalleerd.
 • Wanneer u de mogelijkheid wilt hebben om een opdracht uit te voeren om vertrouwd te raken met de beschikbare opties voordat u het implementatiescript maakt, verifieert u of u over een Windows-systeem beschikt waarop u die opdracht kunt uitvoeren. De opdracht om een lijst met opties weer te geven is alleen beschikbaar op een Windows-systeem. Zie de opdrachtregelopties van het installatieprogramma voor VMware Identity Manager.

Procedure

 1. Haal het uitvoerbare bestand van het VMware Identity Manager Desktop-installatieprogramma op en zoek dat uitvoerbare bestand op het systeem op waarvan u het installatieprogramma stil wilt uitvoeren.
  Een methode voor het verkrijgen van het uitvoerbare bestand is om het te downloaden via de downloadpagina van uw VMware Identity Manager-systeem. Wanneer u uw VMware Identity Manager-systeem hebt ingesteld om het installatieprogramma van de Windows-applicatie te verkrijgen via de downloadpagina, kunt u het uitvoerbare bestand downloaden door de URL van de downloadpagina te openen in een browser.
 2. Maak een implementatiescript dat voldoet aan de behoeften van uw organisatie met behulp van de opdrachtregelopties van het installatieprogramma.
  Voorbeelden van scripts die u kunt gebruiken zijn Active Directory-groepsbeleidscripts, aanmeldscripts, VB-scripts, batchbestanden, SCCM, enzovoort.
  Wanneer bijvoorbeeld uw VMware Identity Manager-instantie de URL https:// identitymanagerFQDN heeft en u de Windows-client stil wilt installeren op Windows-systemen waarvan u verwacht dat deze buiten het domein worden gebruikt, met de ThinApp-implementatiemodus ingesteld op de downloadmodus, en dat de VMware Identity Manager Desktop-applicatiessynchronisatie met de server iedere 60 seconden plaatsvindt, maakt u een script dat de volgende opdracht oproept:
  VMware-Identity-Manager-Desktop-n.n.n-nnnnnnn.exe /s 
  /v /qn WORKSPACE_SERVER="https://identitymanagerFQDN" INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLING_INTERVAL=60
  waarbij u het gedeelte n.n.n-nnnnnnn van de bestandsnaam vervangt zodat deze overeenkomt met de naam van uw gedownloade bestand.
 3. Voer het implementatiescript uit voor de Windows-systemen.

resultaten

Wanneer de stille installatie is gelukt, wordt de VMware Identity Manager Desktop-applicatie geïmplementeerd op de Windows-systemen. Gebruikers die zijn aangemeld op deze Windows-systemen hebben toegang via die systemen tot de assets waarvoor zij rechten hebben.

Opmerking: Een ThinApp-pakket waarvoor een gebruiker rechten heeft, wordt gestreamd of gedownload en in de cache geplaatst op het Windows-systeem van de gebruiker wanneer het pollinginterval is verstreken. Als gevolg daarvan kunnen gebruikers het ThinApp-pakket zien dat wordt weergegeven wanneer zij zich aanmelden op de VMware Identity Manager-gebruikersportal. Het ThinApp-pakket wordt pas gestart wanneer de client de applicatie synchroniseert bij het volgende pollinginterval.

Volgende stappen

Verifieer of VMware Identity Manager Desktop goed is geïnstalleerd op de Windows-systemen door sommige standaard gebruikerstaken uit te voeren.