U kunt een instantie van een VMware Identity Manager Connector uit de VMware Identity Manager-service verwijderen wanneer u deze niet meer nodig hebt. Voordat u de connectorinstantie verwijdert, ontkoppelt u deze van alle directory's, verzamelingen van virtuele apps en identiteitsproviders waaraan deze is gekoppeld.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Identiteits- en toegangsbeheer en klik vervolgens op Instellen.
 2. Als de connectorinstantie die u wilt verwijderen, de enige connector in uw omgeving is, voegt u eerst een nieuwe connectorinstantie toe.
 3. Controleer of er geen directorysynchronisatie of synchronisatie van virtuele apps wordt uitgevoerd.
  1. Als u de synchronisatiestatus van directory's wilt weergeven, navigeert u naar de pagina Identiteit en toegangsbeheer > Directory's.
  2. Als u de synchronisatiestatus van verzamelingen van virtuele apps wilt bekijken, gaat u naar de pagina Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps.
 4. Zorg ervoor dat de connector niet wordt gebruikt als synchronisatieconnector voor een directory.
  • (SaaS) Volg deze stappen:
   • Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren.
   • Klik op elke directory die aan de connector is gekoppeld, controleer de connector die is geselecteerd in de lijst Synchronisatieconnector en wijzig deze in een andere connector indien nodig.
  • (Op locatie) Volg deze stappen:
   • Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren.
   • Klik op elke directory die aan de connector is gekoppeld, navigeer naar Synchronisatie-instellingen > Synchronisatieconnectoren en verwijder de connector uit de lijst met failoverconnectoren.
 5. Controleer al uw verzamelingen van virtuele apps en zorg ervoor dat de connector niet wordt gebruikt als synchronisatieconnector en niet wordt weergegeven in de failoverlijst met connectoren.
  1. Klik op het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps.
  2. Klik op elke verzameling van virtuele apps, controleer de lijst met connectoren die zijn gekoppeld aan de verzameling van virtuele apps en verwijder de connector die u wilt verwijderen.
 6. Verwijder de connector uit alle Workspace IDP's en ingebouwde IDP's waaraan deze is gekoppeld.
  1. Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Identiteitsproviders.
   Op deze pagina kunt u de identiteitsproviders zien waaraan de connector is gekoppeld.
  2. Klik op elke identiteitsprovider waaraan de connector is gekoppeld en verwijder de connector uit de sectie Connector(en), indien mogelijk.
   Opmerking: Voor Workspace IDP's wordt het verwijderingspictogram alleen weergegeven als er andere connectoren beschikbaar zijn. U kunt de laatste connector die aan een Workspace IDP is gekoppeld, niet verwijderen. U kunt ook geen Workspace IDP verwijderen. Als u een Workspace IDP wilt verwijderen, moet u de directory verwijderen waaraan de IDP is gekoppeld.
 7. Verwijder de connector.
  1. Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren.
  2. Klik op het pictogram Verwijderen naast de connectorinstantie die u wilt verwijderen en klik op Bevestigen.
  Als u een foutmelding krijgt dat de connector niet kan worden verwijderd, kunt u de opdracht Gedwongen verwijderen gebruiken die wordt weergegeven op de foutpagina om de connector te verwijderen. De opdracht Gedwongen verwijderen verwijdert de connector, ongeacht of deze is gekoppeld aan directory's of identiteitsproviders. Zorg ervoor dat u de instructies op de foutpagina volgt. De opdracht Gedwongen verwijderen is alleen beschikbaar in installaties op locatie.
  De connectorinstantie wordt verwijderd uit de VMware Identity Manager-service.
 8. Verwijder de VMware Identity Manager Connector-instantie van de Windows Server waarop deze is geïnstalleerd.
  U kunt de connectorinstantie op een van de volgende manieren verwijderen.
  • Voer het installatieprogramma voor de VMware Identity Manager Connector uit en selecteer de optie Verwijderen.
  • Maak de installatie van de connector ongedaan via het configuratiescherm.
   1. Selecteer Configuratiescherm in het menu Start.
   2. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen.
   3. Selecteer VMware Identity Manager Connector in de lijst en klik op Verwijderen.