Het configureren van de tijdsynchronisatie op alle instanties van de VMware Identity Manager-service en -connector is vereist om een VMware Identity Manager-implementatie goed te laten functioneren. Om tijdsynchronisatie voor VMware Identity Manager Connector (Windows) te configureren, gebruikt u het tabblad Appliance-instellingen > Configuratie beheren > Tijdsynchronisatie in de VMware Identity Manager-console.

U kunt de VMware Identity Manager-connectorklok met de ESXi-host of met een NTP-server (Network Time Protocol) synchroniseren. De connector VMware Identity Manager is standaard ingesteld om met de host te synchroniseren. Als de Windows-machine van uw connector niet op een ESXi-host wordt uitgevoerd, is de synchronisatieoptie Tijd van host niet van toepassing en moet u de NTP-optie selecteren of de tijdsynchronisatie direct op de Windows-machine configureren.

Volg onderstaande richtlijnen:
 • U wordt aanbevolen om de tijd met een NTP-server te synchroniseren als de instantie van VMware Identity Manager Connector toegang tot een NTP-server heeft. Anders synchroniseert u de tijd met de ESXi-host en configureert u de ESXi-host om de tijd met een NTP-server te synchroniseren.
  Opmerking: Als de Windows-machine van uw connector niet op een ESXi-host wordt uitgevoerd, selecteert u de NTP-optie of configureert u tijdsynchronisatie direct op de Windows-machine.
 • Als uw implementatie instanties van de VMware Identity Manager-service of -connector op verschillende hosts bevat, wordt u aanbevolen de tijd direct met een NTP-server te synchroniseren in plaats van met de host te synchroniseren om ervoor te zorgen dat er geen tijdsafwijking tussen de instanties bestaat.

Voorwaarden

Als de Windows-machine van uw connector op een ESXi-host wordt uitgevoerd en u de synchronisatieoptie Tijd van host wilt gebruiken, installeert u VMware Tools op de Windows-machine.

Procedure

 1. Meld u als beheerder aan bij de beheerpagina's van de connector op https://connectorFQDN:8443/cfg/login.
 2. Klik op Tijdsynchronisatie in het linkervenster.
 3. Selecteer een optie voor tijdsynchronisatie.
  Optie Beschrijving
  NTP Synchroniseert de systeemklok van VMware Identity Manager Connector met een NTP-server. De standaard-NTP-server is time.nist.gov. Als u een andere NTP-server wilt gebruiken, voert u de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) in het tekstvak NTP-server in. Bijvoorbeeld:

  ntpserver.example.com

  Tijd van host Synchroniseert de systeemklok van VMware Identity Manager Connector met de ESXi-host, indien van toepassing. Dit is de standaardinstelling.
 4. Klik op Opslaan.