Installeer de root- of tussencertificaten die moeten worden vertrouwd door de VMware Identity Manager Connector. De connector kan veilige verbindingen tot stand brengen met servers waarvan de certificaatketen een van deze certificaten bevat.

Scenario's waarin u vertrouwde root-certificaten moet installeren op de connector omvatten de volgende:

  • Als u een load balancer voor hoge beschikbaarheid van Kerberos-verificatie hebt ingesteld, dient u de load balancer-CA-rootcertificaat op de connectorinstanties te installeren om een vertrouwensrelatie tussen de connectoren en de load balancer te creëren.

Procedure

  1. Meld u aan als de admingebruiker bij de beheerpagina's van de connector via https://connectorFQDN:8443/cfg/login.
  2. Klik op SSL-certificaten installeren en selecteer het tabblad Vertrouwde CA's .
  3. Plak het root- of tussencertificaat in het tekstvak.
    Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.
  4. Klik op Toevoegen.