Nadat u de VMware Identity Manager Connector heeft geïnstalleerd en geactiveerd, voegt u een directory toe in de VMware Identity Manager-console en maakt u de verbinding met uw bedrijfsdirectory om gebruikers en groepen te synchroniseren met de service.

VMware Identity Manager biedt ondersteuning voor de integratie van de volgende directorytypen.

 • Active Directory via LDAP
 • Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie
 • LDAP-directory

Zie Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie voordat u de directory instelt. De taken op een hoog niveau worden hier vermeld.

Voorwaarden

De vereisten zijn afhankelijk van het type directory dat u integreert. Zie Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  Tip: U kunt ook naar de beheerconsole gaan door te klikken op de koppeling Meld u aan op de beheerconsole. op de pagina Het instellen is voltooid, die wordt weergegeven nadat u de connector hebt geactiveerd.
 2. Selecteer de gebruikerskenmerken om de directory te synchroniseren.
  1. Klik op de tab Identiteits- en toegangsbeheer en klik vervolgens op Instellen.
  2. Selecteer op het tabblad Gebruikerskenmerken welke kenmerken vereist zijn en welke extra kenmerken mogelijk zijn.
   Als een kenmerk als vereist wordt gemarkeerd, worden alleen gebruikers met dat kenmerk naar de service gesynchroniseerd.
   Belangrijk: Wees attent op de volgende beperkingen.
   • Nadat de directory is gemaakt, kunt u geen kenmerk meer wijzigen van optioneel in vereist. U moet nu die selectie doen.
   • De instellingen op de pagina Gebruikerskenmerken gelden voor alle directory's in de service. Wanneer u een kenmerk markeert als vereist, moet u het gevolg ervan op de andere directory's overwegen.
 3. Klik op Beheren.
 4. Klik op Directory toevoegen en selecteer het directorytype dat u wilt toevoegen.
 5. Volg de wizard om de configuratiegegevens van de directory in te voeren, selecteer de groepen en gebruikers die u wilt synchroniseren en synchroniseer gebruikers met de VMware Identity Manager-service.
  Zie Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Volgende stappen

Klik op het tabblad Gebruikers en groepen en controleer of gebruikers zijn gesynchroniseerd.