U kunt het VMware Identity Manager Connector-beheerderswachtwoord wijzigen op de beheerpagina's van de connector via https://connectorFQDN:8443/cfg/login. Als u zich echter niet kunt aanmelden en het wachtwoord opnieuw moet instellen, kunt u het script hznSetAdminPassword.bat gebruiken om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Procedure

  1. Open het opdrachtvenster op de Windows-server.
  2. Navigeer naar de map INSTALL_DIR\VMware Identity Manager\Connector\usr\local\horizon\bin:
    cd INSTALL_DIR\VMware Identity Manager\Connector\usr\local\horizon\bin

    waarbij INSTALL_DIR de VMware Identity Manager Connector-installatiedirectory is.

  3. Voer de volgende opdracht uit:
    hznSetAdminPassword.bat newPassword