U kunt de controlelijst voor de implementatie gebruiken om de nodige informatie te verzamelen zodat u de VMware Identity Manager Connector in Windows kunt installeren en configureren.

Informatie over de volledig gekwalificeerde domeinnaam

Informatie om te verzamelen Vermeld de informatie
FQDN van de VMware Identity Manager Connector

Netwerkinformatie

Informatie om te verzamelen Vermeld de informatie
IP-adres
Opmerking: U moet een statisch IP-adres gebruiken en dit moet een PTR hebben, evenals een A-record die is gedefinieerd in de DNS.
DNS-hostnaam
Standaard gateway-adres
Netmask of prefix

Directory-informatie

VMware Identity Manager ondersteunt de integratie met Active Directory of LDAP-directory's.

Tabel 1. Controlelijst van domeincontroller van Active Directory
Informatie om te verzamelen Vermeld de informatie
Servernaam van Active Directory
Domeinnaam van Active Directory
Basis-DN
Voor Active Directory over LDAP: de Bind-DN-gebruikersnaam en het wachtwoord

Voor Active Directory via de geïntegreerde Windows-verificatie: de gebruikersnaam en het wachtwoord van een domeingebruiker die ook lid is van de beheerdersgroep op de Windows-server waarop u de installatie uitvoert

Tabel 2. Informatiecontrolelijst van LDAP-directoryserver
Informatie om te verzamelen Vermeld de informatie
Naam of IP-adres van LDAP-directoryserver
Poortnummer van LDAP-directoryserver
Basis-DN
Bind-DN-gebruikersnaam en wachtwoord
LDAP-zoekfilters voor Bind-gebruikersobjecten, groepsobjecten en gebruikersobjecten
LDAP-kenmerknamen voor lidmaatschap, object-UUID en kenmerkende naam (DN)

SSL-certificaten

U kunt een SSL-certificaat van een certificaatautoriteit toevoegen nadat u de VMware Identity Manager Connector heeft geïmplementeerd.

Tabel 3. Informatiecontrolelijst SSL-certificaat
Informatie om te verzamelen Vermeld de informatie
SSL-certificaat
Privésleutel
Opmerking: Voor Kerberos-verificatie moet de connector een vertrouwd SSL-certificaat hebben. U kunt het certificaat verkrijgen van uw interne certificaatautoriteit. Kerberos-verificatie werkt niet met automatisch ondertekende certificaten.