De virtual appliance van VMware Identity Manager heeft via het internet toegang tot de updateservers van VMware. Wanneer uw netwerkconfiguratie via een HTTP-proxy zorgt voor toegang tot internet, moet u de proxyinstellingen voor de appliance aanpassen.

Als u een proxyserver met VMware Identity Manager wilt gebruiken wanneer u VMware Identity Manager installeert, configureert u VMware Identity Manager met behulp van het hulpprogramma YaST. Om VMware Identity Manager te upgraden, moet u nu de instellingen voor de proxyserver bewerken door specifieke vami-opdrachten uit te voeren in de virtual appliance van VMware Identity Manager.

Opmerking: Schakel uw proxy in om alleen internetverkeer te verwerken. Als u er zeker van wilt zijn dat de proxy goed is ingesteld, moet u de parameter voor intern verkeer binnen het domein instellen op no-proxy.

Voorwaarden

 • Controleer of u over het rootwachtwoord voor de virtual appliance beschikt. Zie VMware Identity Manager installeren en configureren voor informatie over het maken van wachtwoorden voor beheerdersaccounts.
 • Controleer of u over de informatie voor de proxyserver beschikt.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de virtual appliance van VMware Identity Manager.
 2. Voer de volgende opdracht uit om de proxy in te stellen.
  /opt/vmware/share/vami/vami_set_proxy proxyServer proxyPort

  Bijvoorbeeld:

  /opt/vmware/share/vami/vami_set_proxy proxy.mycompany.com 3128
 3. Voer de volgende opdracht uit om de proxyinstellingen te controleren.
  /opt/vmware/share/vami/vami_proxy
 4. Als de proxyserver verificatie vereist, bewerkt u het configuratiebestand /etc/environment en voegt u de gebruikersnaam en het wachtwoord toe. Bijvoorbeeld:
  http_proxy=http://username:[email protected]:3128
 5. Herstart de Tomcat-server op de virtual appliance van VMware Identity Manager om de nieuwe proxyinstellingen te gebruiken.
  service horizon-workspace restart

resultaten

De updateservers van VMware zijn nu beschikbaar voor de virtual appliance van VMware Identity Manager.