Om de verplaatsing naar externe op Windows gebaseerde connectoren te vergemakkelijken, kunt u de configuratie-informatie van externe op Linux gebaseerde connectoren migreren naar externe op Windows gebaseerde connectoren.

Als u een of meer instanties van een externe op Linux gebaseerde connector heeft gebruikt voor een versie van VMware Identity Manager die ouder is dan 19.03.0.0 en een upgrade naar versie 19.03.0.0 of hoger heeft uitgevoerd, moet u nu instanties van externe op Windows gebaseerde connectoren gebruiken.

Als u de configuratie-informatie van instanties van externe op Linux gebaseerde connectoren wilt migreren, moet u de configuratie-informatie van elke instantie van een externe op Linux gebaseerde connector afzonderlijk verzamelen.

Voorwaarden

Download het clustermigratiepakket cluster-support.tgz van My VMware of My Workspace ONE naar een instantie van de virtual appliance van de connector waarvan u de configuratie-informatie voor migratiedoeleinden wilt verzamelen. Sla het bestand onder de directory /root op.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan bij een instantie van de virtual appliance van de connector waarvan u de configuratie-informatie voor migratiedoeleinden wilt verzamelen.
 2. Voer een opdracht uit op de locatie waar u het bestand cluster-support.tgz heeft opgeslagen waardoor het bestand wordt gedecomprimeerd, zoals de volgende opdracht.
  tar xvfz cluster-support.tgz
  De opdracht extraheert twee bestanden, waarvan er één het bestand generateClusterFile.sh is.
 3. Voer het script generateClusterFile.sh uit met een opdracht die een wachtwoord maakt, zoals de volgende opdracht.
  ./generateClusterFile.sh wachtwoord

  Vervang wachtwoord door een wachtwoord van ten minste acht tekens dat u zelf kiest. U heeft het wachtwoord later nodig om de configuratie-informatie van de externe op Linux gebaseerde connector te migreren wanneer u de bijbehorende externe op Windows gebaseerde connector configureert.

  De opdracht maakt cluster...enc, een versleuteld bestand dat de configuratie-informatie van een externe op Linux gebaseerde connector bevat.

Volgende stappen

Als u configuratie-informatie van de externe op Linux gebaseerde connector in instanties van het cluster...enc-bestand wilt overdragen naar instanties van de externe op Windows gebaseerde connector, downloadt u elk cluster...enc-bestand op een respectieve Windows-host voordat u VMware Identity Manager Connector op het Windows-systeem installeert. Gebruik informatie in Migratiegerelateerde stappen uitvoeren bij het configureren van de externe op Windows-gebaseerde connector als aanvulling op de instructies in de overeenkomstige versie van de handleiding VMware Identity Manager Connector installeren en configureren (Windows).