U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om een offline-upgrade van de virtual appliance van VMware Identity Manager uit te voeren. Download het offline-upgradepakket van de productdownloadpagina van VMware Identity Manager voor gebruik met het script.

Het script controleert of het upgradepakket overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld: als u de virtual appliance van de VMware Identity Manager-service upgradet en u het upgradepakket van de connector gebruikt in plaats van het upgradepakket van de service, resulteert het script in een foutmelding.

Voorwaarden

Voer de vereisten uit. Zie Voorwaarden voor offline-upgrade.

Procedure

 1. Zoek het script updateoffline.hzn .

  Het script is beschikbaar in het volgende pad:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn

 2. Download het offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager, Identity-Manager-19.03.0.0- buildNumber-updaterepo.zip, van de productdownloadpagina voor VMware Identity Manager op my.vmware.com.
  De aanbevolen locatie voor het opslaan van het bestand is /var/tmp.
 3. Voer het script updateoffline.hzn uit als rootgebruiker.
  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn [-r] -f upgradebestandspad
  -f upgradebestandspad Upgrade de appliance met upgradebestandspad. upgradebestandspad moet een absoluut pad zijn. Vereist
  -r Opnieuw opstarten na de upgrade. Optioneel
  -h Het scriptgebruik weergeven. Optioneel
  Bijvoorbeeld:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn -f /var/tmp/identity-manager-19.03.0.0-buildNumber-updaterepo.zip

 4. Als de prompt The product RID matches so continue (De product-RID komt overeen, ga verder) wordt weergegeven, drukt u op Enter om door te gaan.
 5. Als u niet de optie - r met het script heeft gebruikt, start u de virtual appliance opnieuw nadat de upgrade is voltooid.
  reboot
 6. Reageer op gepaste wijze op de migratiegerelateerde prompts terwijl het script de volgende acties uitvoert.
  • Zoekt naar het migratiepakket (cluster-support.tgz) in de /root-directory en geeft de gepaste prompts voor u weer.

   Het downloaden van het pakket is een vereiste stap voor het migreren van de configuratie van de ingesloten connector. Deze stap is vereist ongeacht of uw huidige implementatie wel of niet gebruikmaakt van de ingesloten connector. Vanaf VMware Identity Manager 19.03.0.0 is de connector niet langer ingesloten met VMware Identity Manager, maar alleen beschikbaar voor externe Windows-systemen.

   • Als het systeem het pakket cluster-support.tgz niet kan vinden, wordt dit in het bericht gemeld. Sla het pakket in dit geval op onder de /root-locatie en voer de updateopdracht opnieuw uit.
   • Als het systeem het pakket cluster-support.tgz vindt, wordt het pakket gedecomprimeerd, worden de bestanden in het pakket weergegeven, wordt het bestand generateClusterFile.sh uitgevoerd en wordt u gevraagd om een wachtwoord voor het configuratiepakketbestand te maken. Geef een wachtwoord voor het configuratiepakketbestand op.
  • U wordt gevraagd om syslog- en proxyinstellingen.

   Houd er rekening mee dat de ingesloten connector zich op een Linux-systeem bevindt. Als u de configuratie-informatie van de ingesloten connector opnieuw migreert, moet u de informatie naar een externe connector op een Windows-systeem migreren. De volgende instellingen zijn mogelijk niet van toepassing op Linux- en Windows-systemen, afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw implementatie. Bepaal daarom of u de volgende configuratie-informatie wilt opnemen of niet.

   Prompt Beschrijving
   Wilt u de syslog-instellingen gebruiken? Als u de instellingen voor de syslog-server voor de ingesloten op Linux gebaseerde connector naar het externe Windows-systeem wilt kopiëren, accepteert u de standaard Y voor Ja.

   Voer anders N in voor Nee.

   Wilt u proxyinstellingen opnemen? Als u de proxyinstellingen voor de ingesloten op Linux gebaseerde connector naar het externe Windows-systeem wilt kopiëren, accepteert u de standaard Y voor Ja.

   Voer anders N in voor Nee.

  Het systeem start de upgrade van de VMware Identity Manager-service en maakt het .enc -migratiebestand in de /root-directory die begint met de naam cluster, zoals cluster-host-domein-conn-tijdstempel.enc. Zie de uitvoer van de opdracht voor de exacte bestandsnaam. Dit bestand bevat de migratie-informatie van de ingesloten connector. Als u de ingesloten connector naar een externe connector migreert, moet u dit bestand naar het externe Windows-systeem kopiëren. Als u de ingesloten connector niet migreert, wordt u aanbevolen het cluster...enc-bestand als back-up van de configuratie van de ingesloten connector te behouden voor het geval de informatie in de toekomst nodig is.

  Nadat de upgrade is voltooid, bevat de geüpgradede versie van de VMware Identity Manager-service geen functionele ingesloten connector meer.