De volgende upgradepaden en scenario's worden ondersteund.

Belangrijk: Vanaf VMware Identity Manager 19.03.0.0 is de VMware Identity Manager-service niet langer voorzien van een ingesloten connector en is de externe op Linux gebaseerde connector verouderd. Nieuwe versies van de externe op Linux gebaseerde connector zijn niet langer beschikbaar.

Als u een implementatie upgradet die gebruikmaakt van de ingesloten connector, moet u naar de externe op Windows gebaseerde connector overschakelen. Als u de externe op Linux gebaseerde connector gebruikt, wordt u aanbevolen tijdens deze upgrade naar de externe op Windows gebaseerde connector over te schakelen. Anders kunt u niet de nieuwste functionaliteit gebruiken die beschikbaar is in de bijgewerkte connector. Als u de externe op Windows gebaseerde connector gebruikt, kunt u bestaande instanties blijven gebruiken, maar u wordt aanbevolen de instanties van de externe op Windows gebaseerde connector te gebruiken om het gebruik van de nieuwste functionaliteit mogelijk te maken.

VMware Identity Manager 19.03.0.0 Windows Connector biedt geen ondersteuning voor VMware ThinApp®-pakketten. Als uw implementatie toegang biedt tot ThinApp-pakketten die u wilt behouden, mag u niet upgraden naar VMware Identity Manager 19.03.0.0 Windows-Connector.

Er is een migratiepakket beschikbaar voor het migreren van informatie van een ingesloten connector of externe op Linux gebaseerde connector naar de externe op Windows gebaseerde connector.

Wanneer u het migratiepakket op de ingesloten connector of externe op Linux gebaseerde connector uitvoert, worden alle verificatiemethoden uitgeschakeld, met uitzondering van de verificatiemethode Wachtwoord. Door de uitschakeling kunnen configuratie-instellingen, zoals het IP-adres van de connector, worden bijgewerkt. Nadat u de overeenkomstige op Windows gebaseerde connectorinstanties heeft geïnstalleerd, moet u de uitgeschakelde verificatiemethoden opnieuw inschakelen met de juiste configuratie-instellingen.

VMware Identity Manager-versienummers

Voor VMware Identity Manager wordt de versienotatie primair.secundair vervangen door een model op basis van de releasedatum, voorgesteld door jaar en maand (jj.mm). Deze release is versie 19.03.0.0. De vorige versie was 3.3.

Ondersteunde upgradepaden

De volgende upgradepaden worden ondersteund:

  • Van versie 3.2.0.1 of 3.3 direct naar versie 19.03.0.0.
Opmerking: Als u een upgrade van een eerdere versie dan 3.2.0.1 uitvoert, moet u eerst upgraden naar 3.2.0.1 en vervolgens 3.2.0.1 naar 19.03.0.0 upgraden. Als u een online-upgrade uitvoert, verschijnt de meest recente versie waarnaar een upgrade is toegestaan. Upgrade naar de toegestane versie en upgrade vervolgens naar 3.2.0.1.

Compatibiliteit met Workspace ONE UEM

VMware Product Interoperability Matrix biedt details over de compatibiliteit van huidige en vorige versies van VMware-producten en -onderdelen, zoals VMware Workspace ONE UEM Console.

Internetverbinding

U kunt VMware Identity Manager online of offline upgraden.

Standaard gebruikt de VMware Identity Manager-appliance de website van VMware voor de upgradeprocedure en hiervoor moet de appliance verbinding hebben met internet. Indien van toepassing, moet u ook de instellingen voor de proxyserver voor de appliance configureren.

Als uw virtual appliance geen verbinding met internet heeft, kunt u offline upgraden. Voor een offline-upgrade downloadt u het upgradepakket van My VMware. U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om de upgrade uit te voeren of een lokale webserver instellen om het upgradebestand te hosten.

Upgradescenario's

  • Wanneer u een enkele VMware Identity Manager-appliance heeft geïmplementeerd, kunt u deze online of offline upgraden zoals beschreven in VMware Identity Manager online upgraden of VMware Identity Manager offline upgraden.
    Opmerking: Houd er rekening mee dat alle services tijdens de upgrade worden gestopt. Daarom is het handig om uw upgrade goed te plannen.
  • Wanneer u meerdere virtual appliances van VMware Identity Manager in een cluster voor failover of hoge beschikbaarheid heeft geïmplementeerd, kunt u Een cluster bijwerken raadplegen.
  • Om VMware Identity Manager te upgraden met een minimum aan onbeschikbaarheid in een implementatiescenario met meerdere datacenters, raadpleegt u 'VMware Identity Manager upgraden met minimum aan onbeschikbaarheid' in VMware Identity Manager-beheer installeren en configureren.