Als uw virtual appliance van VMware Identity Manager over een internetverbinding beschikt, kunt u de appliance online upgraden.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de virtual appliance van VMware Identity Manager.
 2. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hznupdateinstaller
 3. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of er een online-upgrade beschikbaar is.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzncheck
 4. Voer de volgende opdracht uit om de appliance bij te werken.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hznupdate

  Berichten die tijdens de upgrade plaatsvinden, worden opgeslagen in het bestand update.log in /opt/vmware/var/log/update.log.

  Er wordt een bericht weergegeven over het migreren van de configuratie van de ingesloten connector.

 5. Druk op Enter.
  Het systeem zoekt naar het migratiepakket ( cluster-support.tgz) in de /root-directory.

  Het downloaden van het pakket is een vereiste stap voor het migreren van de configuratie van de ingesloten connector. Deze stap is vereist ongeacht of uw huidige implementatie wel of niet gebruikmaakt van de ingesloten connector. Vanaf VMware Identity Manager 19.03.0.0 is de connector niet langer ingesloten met VMware Identity Manager, maar alleen beschikbaar voor externe Windows-systemen.

  Er wordt een bericht over het migratiepakket cluster-support.tgz weergegeven.
  • Als het systeem het pakket cluster-support.tgz niet kan vinden, wordt dit in het bericht gemeld. Sla het pakket in dit geval op onder de /root-locatie en voer de updateopdracht opnieuw uit.
  • Als het systeem het pakket cluster-support.tgz vindt, wordt het pakket gedecomprimeerd, worden de bestanden in het pakket weergegeven, wordt het bestand generateClusterFile.sh uitgevoerd en wordt u gevraagd om een wachtwoord voor het configuratiepakketbestand te maken.
 6. Maak een wachtwoord voor het configuratiepakketbestand en beantwoord de extra prompts om de configuratie van de ingesloten connector in het bestand op te slaan.
  Houd er rekening mee dat de ingesloten connector zich op een Linux-systeem bevindt. Als u de configuratie-informatie van de ingesloten connector opnieuw migreert, moet u de informatie naar een externe connector op een Windows-systeem migreren. De volgende instellingen zijn mogelijk niet van toepassing op Linux- en Windows-systemen, afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw implementatie. Bepaal daarom of u de volgende configuratie-informatie wilt opnemen of niet.
  Prompt Beschrijving
  Wilt u de syslog-instellingen gebruiken? Als u de instellingen voor de syslog-server voor de ingesloten op Linux gebaseerde connector naar het externe Windows-systeem wilt kopiëren, accepteert u de standaard Y voor Ja.

  Voer anders N in voor Nee.

  Wilt u proxyinstellingen opnemen? Als u de proxyinstellingen voor de ingesloten op Linux gebaseerde connector naar het externe Windows-systeem wilt kopiëren, accepteert u de standaard Y voor Ja.

  Voer anders N in voor Nee.

  Het systeem start de upgrade van de VMware Identity Manager-service en maakt het .enc -configuratiepakketbestand in de /root-directory die begint met de naam cluster, zoals cluster-host-domein-conn-tijdstempel.enc. Zie de uitvoer van de opdracht voor de exacte bestandsnaam. Dit cluster...enc-bestand bevat de migratie-informatie van de ingesloten connector. Als u de ingesloten connector naar een externe connector migreert, moet u dit bestand naar het externe Windows-systeem kopiëren. Als u de ingesloten connector niet migreert, wordt u aanbevolen het cluster...enc-bestand als back-up van de configuratie van de ingesloten connector te behouden voor het geval de informatie in de toekomst nodig is.

  Nadat de upgrade is voltooid, bevat de geüpgradede versie van de VMware Identity Manager-service geen functionele ingesloten connector meer.

 7. Voer de updatemgr.hzn check-opdracht opnieuw uit om te controleren of er geen nieuwere update bestaat.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzncheck
 8. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance.
        vamicli version --appliance
       
  De nieuwe versie wordt weergegeven.
 9. Start de virtual appliance opnieuw.
  reboot

resultaten

De upgrade is voltooid.

Zie Configuratie na de upgrade.