Maak een toegangsbeleidsregel die verificatie en compliance van apparaat vereist voor apparaten die door Workspace ONE UEM worden beheerd.

De beleidsregel voor compliancecontrole werkt als een verificatieketen met Mobiele SSO voor iOS, Mobiele SSO voor Android en Certificaat cloudimplementatie. Wanneer u de regel configureert, moet de verificatiemethode die u wilt gebruiken, voorafgaan aan de apparaatcompliancemethode.

Voorwaarden

Verificatiemethoden geconfigureerd en gekoppeld aan een ingebouwde identiteitsprovider.

Compliancecontrole ingeschakeld op de pagina AirWatch in VMware Identity Manager.

Procedure

 1. Selecteer Beheren > Beleidsregels op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console.
 2. Klik op Standaardbeleid bewerken.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Beleidsregel toevoegen om een regel toe te voegen, of selecteer een regel om deze te bewerken.
  Optie Beschrijving
  Als het netwerkbereik van een gebruiker Controleer of het netwerkbereik juist is. Als u een regel toevoegt, selecteert u het netwerkbereik.
  is en de gebruiker probeert inhoud te openen van Selecteer het type mobiel apparaat.
  en de gebruiker behoort tot de groepen Als u deze toegangsregel wilt toepassen op specifieke groepen, zoekt u naar de groepen in het zoekvak.

  Als er geen groep is geselecteerd, is het toegangsbeleid van toepassing op alle gebruikers.

  Dan voert u deze actie uit Selecteer Verifiëren met...
  dan kan de gebruiker verifiëren met behulp van Selecteer de verificatiemethode voor het mobiele apparaat die u wilt toepassen.

  Klik vervolgens op + en selecteer Compliance van apparaat (met AirWatch) in het vervolgkeuzemenu.

  Herverifiëren na: Selecteer de sessieduur waarna gebruikers zich opnieuw moeten verifiëren.
 5. Klik op Opslaan.