U schakelt Goedkeuringen in op de pagina met instellingen voor webapps in de catalogus en configureert licenties in de applicatie om toegang tot applicaties te beheren waarvoor goedkeuring door uw bedrijf is vereist.

Wanneer de licentieoptie is geconfigureerd, zien gebruikers de applicatie in hun Workspace ONE-catalogus en moeten zij goedkeuring voor het gebruik van de applicatie aanvragen. Het applicatiepictogram wordt weergegeven met het label In behandeling.

VMware Identity Manager verzendt het bericht met de goedkeuringsaanvraag naar de voor uw bedrijf geconfigureerde REST-endpoint-URL voor goedkeuring. Het proces van de serverworkflow verwerkt de aanvraag en stuurt een bericht met een goedkeuring of weigering naar VMware Identity Manager. Nadat een applicatie is goedgekeurd, wordt In behandeling vervangen door Toegevoegd en wordt de applicatie weergegeven op de Workspace ONE-launcherpagina van de gebruiker.

Er zijn twee goedkeuringsengines beschikbaar.

  • REST API. De REST API-goedkeuringsengine gebruikt een externe goedkeuringstool die de aanvraag en goedkeuringsantwoorden omleidt via uw Webserver REST API. U voert uw REST API URL in de VMware Identity Manager-service in en configureert uw REST API's met de verificatiegegevens van de VMware Identity Manager OAuth-client en de aanvraag- en antwoordactie voor de callout.
  • REST API via connector. De goedkeuringsengine REST API via connector leidt de callbackoproepen via de connector met het op een websocket gebaseerde communicatiekanaal. U configureert uw REST API-endpoint met de aanvraag- en antwoordactie voor de callout.....

U kunt het brongebruik van de VMware Identity Manager en de rapporten met bronrechten bekijken om te zien hoeveel goedgekeurde applicaties worden gebruikt.