Wanneer de DN-naam van een groep van uw bedrijfsdirectory is toegewezen aan de VMware Identity Manager-directory, worden de groepsnamen toegevoegd aan de directory. De leden van de groep worden niet gesynchroniseerd met de directory.

De pagina Groepen in de VMware Identity Manager-console toont de groepsnamen die worden gesynchroniseerd. De kolom Gebruikers in groep bevat het aantal leden dat is gesynchroniseerd. Als leden nog niet zijn gesynchroniseerd, wordt Niet gesynchroniseerd weergegeven in de kolom Gebruikers in groep.

Groepsleden worden gesynchroniseerd naar de directory wanneer de groep rechten voor een applicatie in de catalogus heeft of wanneer de groep is toegevoegd aan een regel in een toegangsbeleid in VMware Identity Manager. U kunt ook handmatig gebruikers synchroniseren die lid zijn van de groep via de pagina Groepen > Gebruikers.