U kunt een rapport genereren met auditgebeurtenissen die u specificeert.

Auditgebeurtenisrapporten kunnen handig zijn bij het oplossen van problemen.

Procedure

 1. Selecteer Rapporten > Auditgebeurtenissen in de VMware Identity Manager-console
 2. Selecteer de criteria voor de auditgebeurtenis.
  Criteria auditgebeurtenis Beschrijving
  Gebruiker Selecteer dit tekstvak om uw zoekopdracht naar auditgebeurtenissen te beperken tot gebeurtenissen die door een specifieke gebruiker zijn gegenereerd.
  Type In dit vervolgkeuzemenu kunt u de zoekopdracht naar auditgebeurtenissen beperken tot een specifiek type auditgebeurtenis. In het vervolgkeuzemenu worden niet alle potentiële typen auditgebeurtenissen weergegeven. In de lijst worden alleen typen gebeurtenissen weergegeven die in uw implementatie hebben plaatsgevonden. Typen auditgebeurtenissen die in hoofdletters worden weergegeven zijn toegangsgebeurtenissen, zoals AANMELDEN en STARTEN. Deze gebeurtenissen genereren geen wijzigingen in de database. Andere typen auditgebeurtenissen genereren wel wijzigingen in de database.
  Actie Met dit vervolgkeuzemenu kunt u uw zoekopdracht beperken tot specifieke acties. De lijst toont gebeurtenissen die specifieke wijzigingen aanbrengen in de database. Wanneer u in het vervolgkeuzemenu Type een toegangsgebeurtenis selecteert die een andere gebeurtenis dan een actie aanduidt, geeft u geen actie op in het vervolgkeuzemenu Actie.
  Object Met dit tekstvak kunt u het zoeken naar auditgebeurtenissen beperken tot een specifiek object. Voorbeelden van objecten zijn groepen, gebruikers en apparaten. Objecten worden aangeduid met een naam of een id-nummer.
  Datumbereik Met deze tekstvakken kunt u uw zoekopdracht beperken tot een datumbereik. De indeling is "Van ___ dagen geleden tot ___ dagen geleden". Het maximale datumbereik is 30 dagen. Van 90 dagen geleden tot 60 dagen geleden is bijvoorbeeld een geldig bereik, terwijl 90 dagen geleden tot 45 dagen geleden een ongeldig bereik is omdat het maximale bereik van 30 dagen wordt overschreden.
 3. Klik op Weergeven.
  Er wordt een auditgebeurtenisrapport weergegeven dat is samengesteld volgens de door u opgegeven criteria.
  Opmerking: Op de pagina Auditgebeurtenissen kan een foutbericht worden weergegeven en kan het zijn dat het rapport niet wordt aangemaakt, wanneer het auditing-subsysteem opnieuw wordt opgestart. Wanneer een dergelijk foutbericht over het niet aanmaken van een rapport wordt weergegeven, wacht u een paar minuten en probeert u het daarna opnieuw.
 4. Klik op Details weergeven voor meer informatie over die auditgebeurtenis.