Voor elk knooppunt in het cluster upgradet u VMware Identity Manager voor Windows. Tijdens de upgrade kunt u enige uitvaltijd verwachten, dus plan de timing van uw upgrade goed.

Belangrijk: Als u de ingesloten connector heeft gebruikt voor een versie van VMware Identity Manager die ouder is dan 19.03.0.0 en nu upgradet naar versie 19.03.0.0 of hoger, moet u de VMware Identity Manager Connector na de upgrade op een Windows-systeem installeren. Om de hoeveelheid informatie die u handmatig opgeeft tijdens de installatie van een op Windows gebaseerde connector te verminderen, staat u tijdens deze upgrade van VMware Identity Manager toe dat VMware Identity Manager de configuratie van de ingesloten connector opslaat voor export.

Voorwaarden

Procedure

 1. Download het installatieprogramma van VMware Identity Manager SVA voor Windows vanaf de My VMware-site op my.vmware.com.
 2. Dubbelklik op het installatieprogramma voor VMware Identity Manager.
  Voer het installatieprogramma uit met een account met beheerdersrechten.
  Na een wachttijd van enkele minuten wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt uitgelegd dat de ingesloten connector niet langer beschikbaar is.

  Het installatieprogramma downloadt het migratiescript migrateEmbeddedConnector naar de map installatiemap\VMwareIdentityManager\support. Als u de optie volgt om de configuratie van de ingesloten connector op te slaan voor export, wordt het migratiescript voor u uitgevoerd door het installatieprogramma.

 3. Klik op het geschikte antwoord om door te gaan met de upgrade of de configuratie van de ingesloten connector op te slaan.
  Optie Beschrijving
  Ja Doorgaan met de upgrade zonder de configuratie van de ingesloten connector op te slaan.
  Voorzichtig: Als u doorgaat met de upgrade, verwijdert het installatieprogramma de configuratie van de ingesloten connector definitief. U kunt de configuratie later niet terug ophalen.
  Als u de ingesloten connector vóór deze upgrade niet gebruikte of de ingesloten connector gebruikte, maar de configuratie van de ingesloten connector al heeft opgeslagen voor export, klikt u op Ja.
  Nee De upgrade stoppen en de configuratie van de ingesloten connector opslaan. Als u de ingesloten connector vóór deze upgrade gebruikte en u de ingesloten connector nog niet heeft geëxporteerd, klikt u op Nee om de configuratie van de ingesloten connector in een bestand op te slaan.

  VMware Identity Manager voert het migratiescript migrateEmbeddedConnector uit en vraagt u om de configuratie van de ingesloten connector te exporteren, te beginnen met een prompt voor een wachtwoord voor het configuratiepakketbestand.

  1. In het tekstvak Wachtwoord voert u een zelf gekozen wachtwoord voor het configuratiepakketbestand in en klikt u op Exporteren.

   Er wordt in een bericht gemeld dat het exportproces is voltooid.

  2. Klik op OK.

   Tijdens het proces wordt het configuratiepakketbestand gegenereerd, krijgt het bestand de naam cluster-host-domein-conn-tijdstempel.enc en wordt het bestand opgeslagen in de map installatiemap\VMwareIdentityManager.

  3. Klik op Afsluiten, Ja en Voltooien om het exportproces af te sluiten.
  4. Voer het installatieprogramma opnieuw uit.
 4. Klik op Volgende om door te gaan met de upgrade.
 5. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en klik op Volgende.
 6. Als het Customer Experience Improvement Program niet is ingeschakeld, wordt u gevraagd om deel te nemen aan het programma. In het dialoogvenster Customer Experience Improvement Program is de standaardactie ingesteld op Ja.
  Dit product neemt deel aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) van VMware. Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware, vindt u in het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html. Als u niet wilt deelnemen aan het CEIP van VMware voor dit product, selecteert u het vakje niet.
  U kunt het CEIP op elk gewenst moment na de installatie verlaten en ook altijd opnieuw deelnemen aan het programma.
  Opmerking: Als uw netwerk is geconfigureerd voor toegang tot internet via HTTP-proxy om de gegevens die via het CEIP worden verzameld naar VMware te verzenden, moet u de proxyinstellingen op de VMware Identity Manager-machine aanpassen.
 7. De vereisten voor VMware Identity Manager worden weergegeven. Het installatieprogramma controleert op de vereiste modules. U wordt gevraagd om ontbrekende modules te installeren.
 8. Selecteer de directory waarin u de VMware Identity Manager-service wilt installeren.
 9. Schakel in het dialoogvenster Serviceaccount van VMware Identity Manager het selectievakje in als u de service als Windows-domeingebruiker wilt uitvoeren en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het domeinaccount in dat u wilt gebruiken. De gebruikersnaam moet in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam worden ingevoerd.
  Voer de service in de volgende gevallen als domeingebruiker uit.
  • Als u van plan bent verbinding te maken met Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie).
  • Als u van plan bent Kerberos-verificatie met de KDC van het bedrijf te gebruiken.
  • Als u van plan bent Horizon (View) te integreren met VMware Identity Manager en gebruik wilt maken van de optie Directorysynchronisatie uitvoeren.
  Als u geen domeingebruikersaccount gebruikt, wordt de service uitgevoerd als lokaal systeem.
 10. Klik op Installeren om de upgrade te starten.
  De volgende acties worden tijdens de upgrade uitgevoerd.
  • De bestanden in die directory worden geüpgraded naar de nieuwste versie van VMware Identity Manager.
 11. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Upgrade de andere knooppunten in het cluster.

Als u SQL Server-beschikbaarheidsgroepen heeft uitgeschakeld, schakelt u de beschikbaarheidsgroepen opnieuw in. Zie AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen na de upgrade opnieuw inschakelen.

Als u de rol db_owner voor de upgrade heeft toegevoegd, kunt u deze rol uitschakelen. Zie Rollen op databaseniveau na de upgrade wijzigen.

Voer de stappen na de upgrade uit. Zie Configuratie na de upgrade.