Active Directory-gebruikers en -groepen worden naar de VMware Identity Manager-service gesynchroniseerd via de VMware Identity Manager Connector.

Er kan een planning worden gemaakt om gebruikers en groepen wekelijks, dagelijks, elk uur of om de 15 minuten te synchroniseren. U kunt er ook voor kiezen om gebruikers en groepen handmatig te synchroniseren. Wanneer u het schema op handmatig instelt, kunt u op de pagina Directory's op Nu synchroniseren klikken naast een directory om het synchronisatieproces te starten.

Zorg voor langere synchronisatie-intervallen dan de tijd die nodig is om te synchroniseren. Als gebruikers en groepen naar de directory worden gesynchroniseerd wanneer de volgende synchronisatie is gepland, wordt de nieuwe synchronisatie gestart direct na het einde van de vorige synchronisatie. Met dit schema is het synchronisatieproces doorlopend.

Procedure

  1. Als u instellingen voor de synchronisatiefrequentie voor gebruikers en groepen wilt instellen, selecteert u Directory's op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Selecteer de directory om de synchronisatieplanning in te stellen.
  3. Klik op Synchronisatie-instellingen.
  4. Stel op het tabblad Synchronisatiefrequentie de synchronisatiefrequentie, de dag en het tijdstip in waarop de synchronisatie moet worden uitgevoerd. Stel de synchronisatietijd in op basis van UTC-standaardtijd.
  5. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Controleer de beveiligingslimieten voor de synchronisatie die zijn geconfigureerd op het tabblad Beveiligingen. Zie Beveiligingen voor directorysynchronisatie instellen.