Als u een DNS-record (Domain Name System) gebruikt om gebruikersverkeer in uw datacenters te leiden, moet de DNS-record onder normale bedrijfsomstandigheden verwijzen naar een load balancer in het primaire datacenter.

Als het primaire datacenter niet beschikbaar is, moet de DNS-record worden bijgewerkt zodat deze naar de load balancer in het secundaire datacenter verwijst.

Als het primaire datacentrum weer beschikbaar is, moet de DNS-record worden bijgewerkt zodat deze naar de load balancer in het primaire datacentrum verwijst.

Mobiele SSO-verificatie voor iOS

Als u Mobiele SSO-verificatie voor iOS gebruikt, werkt u zowel A en AAAA DNS-vermeldingen bij om te wijzen naar de load balancer in het secundaire datacentrum. Bijvoorbeeld:

idm.example.com.  1800 IN AAAA     ::ffff:1.2.3.4
idm.example.com.  1800 IN A      1.2.3.4 
Opmerking: Als u de hybride KDC-functie gebruikt, is deze stap niet vereist.

De Time To Live instellen in de DNS-record

De instelling Time To Live (TTL) bepaalt hoe lang het duurt voordat DNS-gerelateerde informatie wordt vernieuwd in de cache. Voor een probleemloze failover van Horizon-desktops en -applicaties zorgt u ervoor dat de instelling Time To Live (TTL) in de DNS-records kort is. Als de TTL-instelling te lang is ingesteld, kunnen gebruikers wellicht niet meteen na een failover toegang krijgen tot hun Horizon-desktops en -applicaties. Als u snel vernieuwen van de DNS wilt inschakelen, stelt u de DNS-TTL in op 30 seconden.