Zorg ervoor dat u voldoet aan deze vereisten voor het implementeren van VMware Identity Manager in een secundair datacentrum.

  • Zorg ervoor dat het VMware Identity Manager-certificaat de FQDN van de load balancer van het primaire datacentrum bevat evenals de FQDN van de load balancer van het secundaire datacentrum. Anders moet het certificaat een jokertekencertificaat zijn.
  • Poorten 443 en 8443 moeten open staan tussen alle VMware Identity Manager-instanties, zowel binnen een cluster als tussen clusters in verschillende datacentrums.