Configureer een afhankelijkheid voor elke virtual machine van het VMware Identity Manager-serviceknooppunt in een respectieve externe database.

Voer deze specifieke configuratie uit wanneer u een herstelplan in Site Recovery Manager maakt. De volgende instructies zijn voor versie 8.2, maar kunnen ook van toepassing zijn op andere versies. Zie Beheer voor Site Recovery Manager.

Wanneer een herstelplan wordt uitgevoerd, start Site Recovery Manager de virtual machines waarvan andere virtual machines afhankelijk zijn voordat de virtual machines met de afhankelijkheden worden gestart.

U kunt afhankelijkheden om tal van redenen configureren. Een algemene afhankelijkheid voor VMware Identity Manager is de afhankelijkheid van een VMware Identity Manager-serviceknooppunt in een externe database. De volgende afhankelijkheden zijn van toepassing.
Onderdeel Afhankelijkheden van virtual machines
Externe database Niet van toepassing
Alle serviceknooppunten Externe database
Alle connectorknooppunten Alle serviceknooppunten

Procedure

 1. Klik in de vSphere Client of de vSphere Web Client op Site recovery > Open Site Recovery.
 2. Selecteer op het tabblad Home voor Site Recovery een sitepaar en klik op View Details.
 3. Klik op de tab Recovery Plans, klik op een herstelplan en klik op Virtual Machines
 4. Klik met de rechtermuisknop op een virtual machine die afhankelijk is van een of meer andere virtual machines en klik op Configure Recovery.
 5. Vouw VM Dependencies uit.
 6. Selecteer View all in het vervolgkeuzemenu.
 7. Selecteer een of meer virtual machines uit de lijst met alle virtual machines in het geselecteerde herstelplan.
  De geselecteerde virtual machines worden toegevoegd aan de lijst met afhankelijkheden.
 8. Controleer of de virtual machines in de lijst VM Dependencies zijn ingeschakeld en controleer of de status van de afhankelijkheden OK is.
 9. (Optioneel) Als u een afhankelijkheid wilt verwijderen, selecteert u View VM Dependencies in het vervolgkeuzemenu, selecteert u een virtual machine uit de lijst met virtual machines waarvan deze virtual machine afhankelijk is, en klikt u op Remove.
 10. Klik op OK.