Installeer de root- of tussencertificaten die moeten worden vertrouwd door de VMware Identity Manager-server. De VMware Identity Manager-server kan veilige verbindingen tot stand brengen met servers waarvan de certificaatketen een van deze certificaten bevat.

Als de VMware Identity Manager-server achter een load balancer is geconfigureerd en SSL wordt beëindigd op de load balancer, moet u het rootcertificaat van de load balancer installeren.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Appliance-instellingen.
  2. Klik op Configuratie beheren en voer het wachtwoord van de admingebruiker in.
  3. Klik op SSL-certificaten installeren en selecteer het tabblad Vertrouwde CA's .
  4. Plak het root- of tussencertificaat in het tekstvak.
    Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.
  5. Klik op Toevoegen.