U moet de bestanden runtime-config.properties in de VMware Identity Manager-appliances in het secundaire datacenter bewerken om de appliances voor alleen-lezen toegang te configureren. Wijzig ook de JDBC-URL op de knooppunten van het secundaire datacenter als u geen technologieën zoals SQL Server AlwaysOn gebruikt.

Voer deze wijzigingen door in elke VMware Identity Manager-appliance in het secundaire datacenter.

Procedure

 1. Meld u met behulp van een ssh-client als rootgebruiker aan bij de VMware Identity Manager-appliance.
 2. Open het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties.
 3. Configureer de VMware Identity Manager-appliance voor alleen-lezen toegang door de volgende regel toe te voegen:
  read.only.service=true
 4. Voeg de volgende regel toe aan het bestand:
  cache.service.type=ehcache
  Opmerking: cache.service.type=ehcache is vereist als u read.only.service=trueinstelt. Als read.only.service=false, is de standaardwaarde cache.service.type=rds.
 5. Sla het bestand op.
 6. Wijzig de JDBC-URL op de knooppunten van het secundaire datacenter als u geen technologieën zoals SQL Server AlwaysOn gebruikt.
 7. Start de Tomcat-server van de appliance opnieuw.
  service horizon-workspace restart