Wanneer u VMware Identity Manager voor Windows voor het eerst hebt geconfigureerd, hebt u wachtwoorden voor de beheerdergebruiker gemaakt. U kunt het beheerderswachtwoord wijzigen op het tabblad Appliance-instellingen in de Identity Manager-console.

Zorg dat u sterke wachtwoorden maakt. Sterke wachtwoorden moeten minstens acht tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters en minstens één cijfer of speciaal teken.

Opmerking: Als u zich niet kunt aanmelden en het wachtwoord opnieuw moet instellen, kunt u het script hznSetAdminPassword.bat gebruiken om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Zie Wachtwoord van beheerdersgebruiker voor VMware Identity Manager voor Windows opnieuw instellen.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manage-console op de tab Appliance-instellingen.
  2. Klik op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  3. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, selecteert u Wachtwoord wijzigen.
    Belangrijk: Het wachtwoord voor de beheerdersgebruiker moet minstens zes tekens lang zijn.
  4. Geef het nieuwe wachtwoord op.
  5. Klik op Opslaan.