Het configureren van de tijdsynchronisatie op alle instanties van de VMware Identity Manager-service en -connector is vereist om een VMware Identity Manager-implementatie goed te laten functioneren. Als u de tijdsynchronisatie voor de VMware Identity Manager-service wilt configureren, gebruikt u het tabblad Appliance-instellingen > Configuratie beheren > Tijdsynchronisatie in de VMware Identity Manager-console.

U kunt de klok van de VMware Identity Manager-service synchroniseren met de ESXi-host of met een NTP-server (Network Time Protocol). De VMware Identity Manager-service is standaard ingesteld om te synchroniseren met de host. Als uw Windows-machine met VMware Identity Manager niet op een ESXi-host wordt uitgevoerd, is de synchronisatieoptie Tijd van host niet van toepassing en moet u de NTP-optie selecteren of de tijdsynchronisatie direct op de Windows-machine configureren.

Volg onderstaande richtlijnen:
 • U wordt aanbevolen de tijd met een NTP-server te synchroniseren als de VMware Identity Manager-instantie toegang tot een NTP-server heeft. Anders synchroniseert u de tijd met de ESXi-host en configureert u de ESXi-host om de tijd met een NTP-server te synchroniseren.
  Opmerking: Als uw Windows-machine met VMware Identity Manager niet op een ESXi-host wordt uitgevoerd, selecteert u de NTP-optie of configureert u de tijdsynchronisatie direct op de Windows-machine.
 • Als uw implementatie instanties van de VMware Identity Manager-service of -connector op verschillende hosts bevat, wordt u aanbevolen de tijd direct met een NTP-server te synchroniseren in plaats van met de host te synchroniseren om ervoor te zorgen dat er geen tijdsafwijking tussen de instanties bestaat.

Voorwaarden

Als uw Windows-machine met VMware Identity Manager op een ESXi-host wordt uitgevoerd en u de synchronisatieoptie Tijd van host wilt gebruiken, installeert u VMware Tools op de Windows-machine.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op de tab Appliance-instellingen.
 2. Klik op Configuratie beheren en meld u aan met het wachtwoord van de beheerdersgebruiker.
 3. Klik op Tijdsynchronisatie.
 4. Selecteer een optie voor tijdsynchronisatie.
  Optie Beschrijving
  NTP Synchroniseert de systeemklok van de VMware Identity Manager-computer met een NTP-server. De standaard-NTP-server is time.nist.gov. Als u een andere NTP-server wilt gebruiken, voert u de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) in het tekstvak NTP-server in. Bijvoorbeeld:

  ntpserver.example.com

  Tijd van host Synchroniseert de systeemklok van de VMware Identity Manager-computer met de ESXi-host, indien van toepassing. Tijd van host is de standaardinstelling.
 5. Klik op Opslaan.