Wanneer gebruikers een nieuw Dell® Windows 10-apparaat ontvangen met out-of-the-box-inrichting (OOBE) ingeschakeld in de Workspace ONE UEM Windows 10 Provisioning Service, kunt u een verificatiemethode in Workspace ONE Access configureren om aanmeldingen met de Workspace ONE-app te beheren.

Om deze OOBE te leveren in de Workspace ONE-app, moet u de Verificatiemethode met extern toegangstoken inschakelen als onderdeel van de Workspace ONE UEM-integratie. Vervolgens wordt de verificatiemethode in de ingebouwde provider ingeschakeld. U maakt vervolgens een toegangsbeleidsregel om de verificatiemethode Extern toegangstoken te gebruiken.

De Workspace ONE OOBE voert de Workspace ONE-applicatie uit zonder dat gebruikers hun aanmeldgegevens een tweede keer hoeven in te voeren. Als deze verificatiemethode niet is ingeschakeld, moeten gebruikers zich aanmelden bij Workspace ONE naast het aanmelden bij het apparaat tijdens de inschrijvingsprocedure van Windows.