Schakel de verificatiemethode Risicoscore in de Workspace ONE Access-console in. Vervolgens stelt u de hoge, gemiddelde en lage verificatieactie in die wordt toegepast wanneer gebruikers zich proberen aan te melden.

Opmerking: Verificatie op basis van risicoscore is alleen beschikbaar voor tenantimplementaties in de cloud.

Wanneer u de risicoscoreverificatie inschakelt, moet u het actietype selecteren dat op de score moet worden toegepast. U kunt toegang toestaan, aanvullende verificatie vereisen of toegang weigeren. De actie die is gekoppeld aan de risicoscore, bepaalt de gebruikerservaring.

  • Toegang toestaan. De gebruiker kan zich aanmelden en de regels van het toegangsbeleid worden gevolgd.
  • Aanvullende verificatie. De gebruiker kan zich niet aanmelden met alleen de ingevoerde verificatiegegevens. De volgende verificatiemethode die in het toegangsbeleid is geconfigureerd, wordt voor de gebruiker weergegeven.
  • Toegang weigeren. De gebruiker kan zich niet aanmelden en er wordt geen andere aanmeldingsoptie voor de gebruiker weergegeven.

Voorwaarden

Uw Workspace ONE Access-tenant moet zijn geregistreerd bij Workspace ONE Intelligence.

Procedure

  1. Selecteer Risicoscore op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Verificatiemethoden van de Workspace ONE Access-console.
  2. Schakel Risicoscore in en configureer de verificatieactie die is vereist voor lage, gemiddelde en hoge risicoscores.
    De acties die u kunt selecteren, zijn Toegang toestaan, Aanvullende verificatie en Toegang weigeren.
  3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Ga naar het tabblad Beleidsregels en bewerk het standaardtoegangsbeleid om de verificatiemethode Risicoscore toe te voegen aan de beleidsregels en maak de beleidsregel voor het aanvullende verificatieproces als deze op een score wordt toegepast. Zie Een web- of desktopapplicatiespecifiek beleid toevoegen. Zie Voorbeeld van toegangsbeleid met risicoscoreverificatie voor een voorbeeld van een beleidsregelconfiguratie met een risicoscore.