In de Workspace ONE Access-console schakelt u de RADIUS-verificatiemethode in en configureert u de RADIUS-instellingen.

Voorwaarden

Installeer en configureer de RADIUS-software op een verificatieserver. Voor RADIUS-verificatie volgt u de configuratiedocumentatie van de leverancier.

De volgende RADIUS-serverinformatie is vereist om RADIUS voor de Workspace ONE Access-service te configureren.

 • IP-adres of DNS-naam van de RADIUS-server.
 • Verificatiepoortnummers. De verificatiepoort is doorgaans 1812.
 • Verificatietype. De verificatietypen omvatten PAP (Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, versies 1 en 2).
 • RADIUS gedeeld geheim dat wordt gebruikt voor versleuteling en ontsleuteling in RADIUS-protocolberichten.
 • Specifieke waarden voor time-outs en nieuwe pogingen die nodig zijn voor RADIUS-verificatie

Procedure

 1. Selecteer Beheren > Bedrijfsverificatiemethoden op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op NIEUW en selecteer RADIUS (cloudimplementatie).
 3. Selecteer de directory en de servicehost die u met deze verificatiemethode wilt configureren.
 4. Configureer de RADIUS-verificatiemethode.
  Optie Actie
  Aantal toegestane verificatiepogingen Voer het maximum aantal mislukte aanmeldingspogingen in bij gebruik van RADIUS voor het aanmelden. De standaardwaarde is vijf pogingen.
  Hint voor wachtwoordzin aanmeldpagina Voer de teksttekenreeks in die moet worden weergegeven als bericht op de pagina voor gebruikersaanmelding om gebruikers te vragen de juiste RADIUS-wachtwoordcode in te voeren. Als dit tekstveld bijvoorbeeld is geconfigureerd met Eerst AD-wachtwoord en vervolgens sms-wachtwoordcode, bevat het bericht op de aanmeldpagina Voer eerst uw AD-wachtwoord in en vervolgens de sms-wachtwoordcode.. De standaardteksttekenreeks is RADIUS-wachtwoordcode.
  Directe verificatie bij RADIUS-server inschakelen Selecteer dit vak om directe gebruikersverificatie in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, hoeven gebruikers hun verificatiegegevens niet opnieuw in te voeren.

  Als u directe verificatie bij de RADIUS-server wilt gebruiken, moet de gebruikersnaam op dezelfde manier worden geconfigureerd op zowel de RADIUS-server als in Active Directory. Houd er rekening mee dat een gebruikersnaam JSmith in Active Directory niet overeenkomt met jsmith op de RADIUS-server.

  Aantal pogingen op RADIUS-server Geef het totale aantal nieuwe pogingen op. Als de primaire server niet reageert, wacht de service gedurende de geconfigureerde tijd voordat een nieuwe poging wordt ondernomen.
  Servertime-out in seconden

  Voer de RADIUS-servertime-out in seconden in, waarna een nieuwe poging wordt verzonden als de RADIUS-server niet reageert.

  Hostnaam/adres van RADIUS-server (Optioneel) Voer de hostnaam of het IP-adres van de RADIUS-server in.
  Verificatiepoort Voer het RADIUS-verificatiepoortnummer in. De poort is doorgaans 1812.
  Accountingpoort Voer 0 in voor het poortnummer. De accountingpoort wordt op dit moment niet gebruikt.
  Verificatietype Voer het verificatieprotocol in dat door de RADIUS-server wordt ondersteund: PAP, CHAP, MSCHAP1 of MSCHAP2.
  Gedeeld geheim Voer het gedeelde geheim in dat wordt gebruikt tussen de RADIUS-server en de Workspace ONE Access-service.
  Voorvoegsel realm (Optioneel) De gebruikersaccountlocatie wordt de realm genoemd. Voer het voorvoegsel voor de realm in dat u wilt gebruiken.

  Als u een tekenreeks voor het voorvoegsel van de realm opgeeft, wordt de tekenreeks aan het begin van de gebruikersnaam geplaatst wanneer de naam naar de RADIUS-server wordt verzonden. Als de gebruikersnaam bijvoorbeeld wordt ingevoerd als jdoe en het voorvoegsel van de realm DOMAIN-A\ wordt opgegeven, wordt de gebruikersnaam DOMAIN-A\jdoe naar de RADIUS-server verzonden. Als u de tekstvakken Realm niet configureert, wordt alleen de ingevoerde gebruikersnaam verzonden.

  Achtervoegsel realm (Optioneel) Als u een achtervoegsel voor de realm opgeeft, wordt de tekenreeks aan het einde van de gebruikersnaam geplaatst. Als het achtervoegsel bijvoorbeeld @myco.com is, wordt de gebruikersnaam [email protected] naar de RADIUS-server verzonden.
 5. U kunt een secundaire RADIUS-server voor hoge beschikbaarheid inschakelen.
  Configureer de secundaire server zoals beschreven in stap 4.
 6. Klik op VOLGENDE om de regels na te kijken en klik vervolgens op OPSLAAN.

Volgende stappen

Voeg RADIUS als verificatiemethode toe op de configuratiepagina voor de ingebouwde identiteitsprovider.

Voeg de RADIUS-verificatiemethode toe aan het standaardtoegangsbeleid. Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Beleid en bewerk de standaardbeleidsregels om de RADIUS-verificatiemethode toe te voegen aan de regel. Zie Toegangsbeleidsregels in Workspace ONE Access beheren die van toepassing zijn op gebruikers.

Voor hoge beschikbaarheid koppelt u deze RADIUS-verificatiemethode aan andere geregistreerde Workspace ONE Access Connectors waar de bedrijfsservice Gebruikersverificatie is geïnstalleerd.