De Workspace ONE Access-identiteitsproviders worden geconfigureerd om te beheren wie kan verifiëren en welke verificatiemethoden worden gebruikt om Single Sign-On te bieden voor toegang tot Workspace ONE-bronnen.

In de Workspace ONE Access-service biedt de identiteitsprovider gebruikersverificatie als service. De identiteitsprovider verifieert de gebruiker en biedt een verificatietoken aan de serviceprovider.

Het volgende wordt beheerd in configuraties van de identiteitsprovider.

  • Directory die moet worden gebruikt voor gebruikers. Voor elke identiteitsprovider kan er één directory worden geselecteerd.
  • Netwerken waarvan de identiteitsprovider kan worden benaderd.
  • Verificatiemethoden die aan de identiteitsprovider zijn gekoppeld. Hiertoe kunnen verificatiemethoden behoren in de gebruikersverificatieservice, de Kerberos-verificatieservice en verificatiemethoden die op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Verificatiemethoden van de Workspace ONE Access-console zijn geconfigureerd.