Als uw bestaande VMware Identity Manager™-service op locatie is geïmplementeerd op een Windows-systeem en u wilt upgraden naar 20.01, moet u het product, dat nu VMware Workspace ONE® Access™ wordt genoemd, op een Linux-systeem installeren. U kunt het proces vereenvoudigen door de VMware Identity Manager-configuratie van Windows naar de nieuwe Workspace ONE Access-installatie in Linux te migreren.

Vanaf versie 20.01.0.0 is de Workspace ONE Access-service alleen op locatie beschikbaar in Linux.

Als u VMware Identity Manager 19.03 voor Linux wilt upgraden naar Workspace ONE Access 20.01.0.0, voert u de migratieprocedures niet uit. Voer de upgradeprocedures uit. Zie Upgraden naar VMware Workspace ONE Access 20.01.0.0.

Belangrijke informatie en overwegingen voor de migratie

 • De Connectorversie die u met de Workspace ONE Access 20.01-service gebruikt, kan verschillen. Migreer indien nodig uw Connectorinstanties naar de Workspace ONE Access 20.01-Connector, die uitsluitend beschikbaar is voor Windows-systemen. Zie Migreren naar Workspace ONE Access 20.01 Connectors.

  Als u echter virtuele apps gebruikt of als u van plan bent om virtuele apps in de toekomst te gebruiken, moet u niet migreren naar instanties van de 20.01-Connector.

  Belangrijk: Citrix, Horizon-verbindingsserver en ThinApp-integraties zijn niet beschikbaar voor de Workspace ONE Access 20.01- Connector.
  • Als u verpakte ThinApp-applicaties wilt gebruiken, gebruikt u versie 2018.8.1.0 van VMware Identity Manager-Connector (Linux).
  • Als u andere virtuele apps wilt gebruiken, zoals Horizon-desktops en -applicaties of gepubliceerde Citrix-bronnen, gebruikt u versie 19.03 van VMware Identity Manager-Connector (Windows).
 • U wordt aanbevolen andere IP-adressen en volledig gekwalificeerde domeinnamen (FQDN) te gebruiken voor de nieuwe Linux-knooppunten dan u voor uw Windows-knooppunten heeft gebruikt.
 • Als uw implementatie één knooppunt zonder load balancer bevat en is geïntegreerd met Horizon, wijzigt de migratie de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de Workspace ONE Access-service. Werk de Horizon-verbindingsserver bij met de nieuwe FQDN na de migratie naar het Linux-systeem.
 • Als de implementatie uit een Workspace ONE Access-cluster bestaat, voert u de migratie uit op het primaire knooppunt. Kloon na de migratie het gemigreerde primaire knooppunt om de extra knooppunten van het cluster te maken.
 • U wordt aanbevolen de IP-adressen van Windows te behouden totdat u de migratie heeft voltooid. Het gebruik van extra IP-adressen voor uw Linux-implementatie kan van invloed zijn op netwerkbereiken. Bereid u voor om netwerkbereiken bij te werken en load balancers dienovereenkomstig bij te werken. Zie Beheer voor VMware Workspace ONE Access.
 • Wanneer u de VMware Identity Manager-configuratie exporteert, zijn de Elasticsearch-gegevens (geschiedenis van synchronisatielogboek en auditgebeurtenissen) niet opgenomen.
 • Als syslog-servers zijn ingeschakeld in uw Windows-implementatie, schakelt de migratie ook de syslog-servers in uw Linux-implementatie in, zonder verdere configuratiebehoeften.
 • Als uw Windows-implementatie een HTTP-proxyserver heeft gebruikt, kunt u na de migratie naar het Linux-systeem het hulpprogramma YaST gebruiken om de proxyinstellingen in te schakelen. Zie Configuratie van Workspace ONE Access 20.01 na de migratie