Als u VMware Identity Manager van Windows wilt migreren naar Workspace ONE Access in Linux, exporteert u eerst de VMware Identity Manager-configuratie van het Windows-systeem.

Voorwaarden

 • Upgrade de service naar VMware Identity Manager 19.03 in Windows.
 • Upgrade alle instanties van VMware Identity Manager Connector naar versie 19.03 in Windows, tenzij u van plan bent ThinApp te gebruiken in uw implementatie. Voor ThinApp-integraties gebruikt u VMware Identity Manager Connector 2018.8.1.0 in Linux.

  Zie Windows naar Linux migreren voor VMware Workspace ONE Access 20.01 en de handleiding Migreren naar Workspace ONE Access 20.01 Connectors voor meer informatie over de versie van de Connector die moet worden gebruikt met Workspace ONE Access 20.01.

 • Als uw Windows-implementatie gebruikmaakt van Android SSO-apparaatverificatie, opent u de pagina Mobiele SSO in de VMware Identity Manager-console om de configuratie van de certificaatproxy te exporteren. Om toegang te krijgen tot de pagina Mobiele SSO, meldt u zich aan op de configuratiepagina van het primaire knooppunt van de VMware Identity Manager-console op https://vIDMhostnameFQDN:8443/cfg/certproxy.
 • Maak een back-up van de configuratie in Windows door momentopnamen te maken van de oorspronkelijke machines, inclusief alle betreffende instanties van VMware Identity Manager, de Connector en de externe database.

Procedure

 1. Stop de betreffende VMware IDM-services die op alle Windows-serviceknooppunten in de implementatie worden uitgevoerd.
  Als u bijvoorbeeld het venster Windows Services gebruikt, selecteert u VMware IDM Service en klikt u op 'De service stoppen', vervolgens selecteert u VMware IDM Cert Proxy en klikt u op 'De service stoppen'. Omdat Elasticsearch-gegevens niet worden gemigreerd, hoeft u de Elasticsearch-service niet te stoppen.
 2. Download de Service Migration Support Tool van de downloadpagina van Workspace ONE Access 20.01 op de site My VMware op my.vmware.com in de directory INSTALL_DIR/support van het primaire serviceknooppunt. Hierbij is INSTALL_DIR een tijdelijke aanduiding voor de installatiedirectory op uw Windows-systeem.
  Het bestand wordt gedownload als exportServiceConfiguration.tgz.
 3. Pak het bestand exportServiceConfiguration.tgz uit.
 4. Als u de configuratie van de service wilt exporteren naar een configuratiepakket, voert u de opdracht exportServiceConfiguration.bat wachtwoord uit.
  Vervang de tijdelijke aanduiding, wachtwoord, met een wachtwoord dat u zelf voor het configuratiepakket heeft gemaakt.
  Met deze opdracht slaat u de configuratie van de VMware Identity Manager-service op als configuratiepakket, dat het bestand service-backup-hostname-timestamp.enc bevat, in de directory INSTALL_DIR.

Volgende stappen

Installeer Workspace ONE Access op een Linux-machine en zet het bestand service-backup-hostname-timestamp.enc over naar de Linux-machine.