U kunt een sjabloon maken om een groep cliënten in staat te stellen zich dynamisch te registreren op de Workspace ONE Access-service zodat gebruikers toegang krijgen tot een specifieke applicatie.

Procedure

 1. Selecteer Instellingen > Externe toegang tot app op het tabblad Catalogus van de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op Sjablonen.
 3. Klik op Sjabloon maken.
 4. Op de pagina Sjabloon maken voert u de volgende informatie in over de applicatie.
  Label Beschrijving
  Sjabloon-ID Voer een unieke naam in die deze sjabloon identificeert.
  Applicatie Selecteer Identity Manager
  Bereik Selecteer de informatie die het token bevat. Wanneer u NAAPS selecteert, wordt OpenID ook geselecteerd.
  URI-verwijzing Voer de geregistreerde URI-verwijzing in.
  Geavanceerde sectie Klik op Geavanceerd.
  Tokentype Selecteer Drager. Dit kenmerk vertelt de applicatie welk type toegangstoken deze heeft ontvangen. Voor Workspace ONE Access zijn de tokens dragertokens.
  Lengte van token Laat de standaardinstelling staan, 32 bytes.
  Vernieuwde token uitgeven

  Houd deze optie ingeschakeld om vernieuwde tokens te gebruiken.

  Token TTL openen Stel de levensduur voor het toegangstoken in. Het toegangstoken vervalt op basis van de TTL-set die is ingesteld in TTL-token (Time-To-Live) openen. Als Vernieuwingstoken uitgeven is ingeschakeld en de toegangstoken vervalt, gebruikt de applicatie de vernieuwingstoken om een nieuw toegangstoken aan te vragen.
  Vernieuwde token TTL Stel de TTL van de vernieuwingstoken in. Nieuwe toegangstokens kunnen worden aangevraagd tot de vernieuwingstoken vervalt.
  Inactieve TTL-token (Time-to-Live) Configureer hoelang een vernieuwingstoken inactief kan zijn voordat deze opnieuw kan worden gebruikt.
  Gebruikerstoekenning Gebruikers vragen om toegang niet selecteren.
 5. Klik op Toevoegen.

Volgende stappen

In de bronapplicatie stelt u de URL van de Workspace ONE Access-service in als website die geïntegreerde verificatie ondersteunt.