U gebruikt de Workspace ONE Access-console om instellingen te beheren voor bronnen die aan de Workspace ONE Access-catalogus worden toegevoegd. U gebruikt de Hub Services-console om te beheren hoe bronnen worden weergegeven in de Intelligent Hub-app en de Hub-catalogus in de gebruikersportal.

Hieronder vindt u mogelijke typen instellingen die worden beheerd in de Workspace ONE Access-console.

  • Beheer hoe web- en virtuele apps worden toegevoegd.
  • Maak en beheer categorieën om uw bronnen te ordenen.
  • Beheer de toegangsinstelling voor de web-app.

De instellingen die worden beheerd in de Hub Services-console, zijn onder meer de volgende.

  • Pas aan hoe apps worden weergegeven op apparaten van eindgebruikers of hun gebruikersportal.
  • Pas een optie toe op de catalogus om de apps te beoordelen.
  • Pas aan hoe de Hub-catalogus wordt weergegeven, waaronder het toevoegen van uw logo en het bijwerken van de kleuren die worden weergegeven in de Intelligent Hub-app op apparaten en in de Hub-catalogusweergave in de gebruikersportal.